Πληρωμές Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πληρωμές Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
19 Νοεμβρίου, 2008

Πληρωμές Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι υπεγράφη σήμερα από τον Υπουργό κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη η απόφαση για την κάλυψη της μισθοδοσίας των ωρομισθίων εκπαιδευτικών του τρέχοντος έτους. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε ποσό 2.000.000 ευρώ για την πληρωμή των ωρομισθίων εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 3.000.000 ευρώ για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι παραπάνω δαπάνες πιστώνονται στον προϋπολογισμό των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης, ώστε να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες μισθοδοσίας του ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Σχόλια