Πως θα πληρώνονται οι εργαζόμενοι στους Δήμους και τις Περιφέρειες μετά την 1-1-2011

Πως θα πληρώνονται οι εργαζόμενοι στους Δήμους και τις Περιφέρειες μετά την 1-1-2011
8 Δεκεμβρίου, 2010

Πως θα πληρώνονται οι εργαζόμενοι στους Δήμους και τις Περιφέρειες μετά την 1-1-2011

  ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θέμα: Για τον τρόπο πληρωμής των εργαζόμενων στους Δήμους και τις Περιφέρειες μετά την 1-1-2011 Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες και τα δεδομένα με την εφαρμογή του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» οι εργαζόμενοι στους Δήμους και ιδιαίτερα στις νέες αιρετές Περιφέρειες της χώρας θα αντιμετωπίσουν με την νέα χρονιά σοβαρό πρόβλημα με την μισθοδοσία τους. Οι Περιφέρειες και οι νέοι Δήμοι, που συγκροτούνται με τον Ν. 3252/2010, στις 1-1-2011 δεν θα έχουν προϋπολογισμό. Εξάλλου σύμφωνα με τα άρθρα 267 & 269 (Μεταβατικές διατάξεις οικονομικής διαχείρισης δήμων & περιφερειών αντίστοιχα) οι ΟΤΑ οφείλουν να καταρτίσουν τους πρώτους προϋπολογισμούς τους μέχρι την 31-3-2011. Παραμένει λοιπόν άγνωστο από ποια κονδύλια θα εξασφαλιστεί η μισθοδοσία των εργαζομένων στους φορείς αυτούς και ποια διαδικασία θα ακολουθήσουν οι οικονομικές τους υπηρεσίες ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στη μισθοδοσία τους και να γίνει απρόσκοπτα η πληρωμή τους από την 1-1-2011. ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργό ποια μέτρα έχει πάρει η κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπιστεί το παραπάνω πρόβλημα. Ο βουλευτής   Γιώργος Μαυρίκος  

Σχόλια