«Προσωρινή ανεργία»

«Προσωρινή ανεργία»
12 Φεβρουαρίου, 2009

«Προσωρινή ανεργία»

Η πολιτική εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για θέματα Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Εύη Χριστοφιλοπούλου, σχετικά με τις προτάσεις της Κομισιόν για «προσωρινή ανεργία», έκανε την ακόλουθη δήλωση: Το κόστος αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης δεν πρέπει να μετακυληθεί μονομερώς στους εργαζόμενους, και μάλιστα με γενικευμένα μέτρα τέτοιας μορφής. Απαιτείται ψυχραιμία, υπευθυνότητα και σοβαρότητα απ’ όλους μας. Οι μαζικές απολύσεις δεν θα λύσουν, αλλά θα επιδεινώσουν το πρόβλημα. Τη στιγμή αυτή, δεν χρειαζόμαστε «μερικές» και «προσωρινές» λύσεις, αλλά ολοκληρωμένο σχέδιο και όχι μπαλώματα, κάτι που δεν φαίνεται να διαθέτει η κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ, ως αντίδοτο στον επερχόμενο κίνδυνο των απολύσεων, έχει προτείνει συγκεκριμένα μέτρα, ανάμεσα στα οποία είναι οι επενδύσεις που θα δίνουν κίνητρα για τη διατήρηση ή δημιουργία θέσεων εργασίας, η έμφαση στην κοινωνική προστασία, οι συστηματικοί έλεγχοι της αγοράς εργασίας και η θεσμοθέτηση της κοινωνικής εργασίας. Λύσεις, που δεν αφορούν ολοκληρωμένα στην συνολική ανάταξη της οικονομίας με κοινωνική συνοχή, δεν μπορούν να γίνουν δεκτές.

Σχόλια