Πρόταση περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ για την αλλαγή του κλίματος

Πρόταση περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ για την αλλαγή του κλίματος
5 Φεβρουαρίου, 2009

Πρόταση περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ για την αλλαγή του κλίματος

Εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια ολοκληρωμένη πρόταση περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ για την αλλαγή του κλίματος Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας του Karl-HeinzFLORENZ, με τίτλο "2050: το μέλλον αρχίζει σήμερα – συστάσεις για μια μελλοντική ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ για την αλλαγή του κλίματος". Η εν λόγω έκθεση αποτελεί την τελική έκθεση της προσωρινής Επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος (Επιτροπή CLIM) ή αλλιώς την πολιτική παρακαταθήκη με την οποία η συγκεκριμένη Επιτροπή συνθέτει τις ιδέες και προτάσεις που περιέχονται στα 13 ψηφίσματα της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου 2004-2009 για την αλλαγή του κλίματος. Στο κείμενο υπογραμμίζεται ιδιαίτερα, ότι η αλλαγή του κλίματος πρέπει να θεωρηθεί ως οριζόντια πολιτική που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα νομοθετήματα. Η έκθεση παρουσιάζει προτάσεις για τη μελλοντική ολοκληρωμένη κοινοτική πολιτική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος προς μια βιομηχανία με χαμηλή χρήση άνθρακα. Επιδιώκει δε, τον συντονισμό της κοινής στάσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη Σύνοδο της Κοπεγχάγης το Δεκέμβριο του 2009, όπου η διεθνής κοινότητα αναμένεται να καταλήξει στη Συμφωνία που θα διαδεχτεί το Πρωτόκολλο του Κιότο. Οι Ευρωβουλευτές της Ν.Δ. κκ. Τρακατέλλης Αντώνης και Βακάλης Νίκος εμφανίστηκαν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι μετά το τέλος της ψηφοφορίας, καθώς η πλειοψηφία των τροπολογιών που κατέθεσαν, υπερψηφίστηκαν στη σημερινή ψηφοφορία. Συγκεκριμένα, ο κ. Νίκος Βακάλης, με σειρά τροπολογιών του, οι οποίες εντάχθηκαν στο τελικό κείμενο ζήτησε κατά κύριο λόγο: διαρθρωτικές αλλαγές και παρεμβάσεις στο Ευρωπαϊκό αναπτυξιακό μοντέλο με απώτερο στόχο τη μετάβαση σε μια πραγματικά πράσινη οικονομία, την περαιτέρω ενίσχυση της Ευρωπαϊκής ενεργειακής αποδοτικότητας, αλλά και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος δημοσίων προμηθειών, καθώς και μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ανάπτυξη της έρευνας νέων καινοτόμων τεχνολογιών. Στις δηλώσεις του μετά το πέρας της ψηφοφορίας ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ Νίκος Βακάλης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας: "Η κλιματική αλλαγή αποτελεί αναμφισβήτητα τη μεγαλύτερη απειλή για τον πλανήτη μας σήμερα. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι το Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα μια έκθεση, η οποία επιβεβαιώνει την ισχυρή πολιτική βούληση της ΕΕ να συνεχίσει να ηγείται παγκοσμίως του αγώνα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση για την αντιμετώπιση ενός τόσο πολυδιάστατου προβλήματος και η εν λόγω έκθεση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή". Ο ευρωβουλευτής και Καθηγητής, κ. Αντώνης Τρακατέλλης ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένος, διότι με τις τροπολογίες του καθορίζεται ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι απειλές στη δημόσια υγεία που θα προκύψουν από τις κλιματικές αλλαγές. Συγκεκριμένα, δεδομένου ότι η αλλαγή του κλίματος αναμένεται να προκύψει λόγω μεταβολής της θερμοκρασίας και της υγρασίας, από αυτή θα επηρεαστούν οικοσυστήματα, έντομα, πρωτόζωα, παράσιτα, βακτηρίδια, ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο εμφάνισης νέων νοσημάτων, καθώς και επιδημικών καταστάσεων.

Σχόλια