Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών
30 Ιουλίου, 2008

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών με εκπτώσεις στα πρόστιμα και πολιορκία οφειλετών για πληρωμή ή υπαγωγή στη ρύθμιση ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομίας με στόχο να μπουν στα ταμεία περίπου 7 δισ. ευρώ. Η οφειλή θα μπορεί να εξοφθληθεί έως και σε 60 μηναίες δόσεις των 150 ευρώ τουλάχιστον. Ως κίνητρο για την υπαγωγή στη ρύθμιση το υπουργείο Οικονομικών θα προσφέρει έκπτωση από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης υποβολής έως και 80%. Για παράδειγμα, ο φορολογούμενος που για αρχικό χρέος 1.000 ευρώ έχει χρεωθεί προσαυξήσεις 500 ευρώ (συνολική οφειλή 1.500 ευρώ) θα μπορεί με την υπαγωγή στη ρύθμιση να γλιτώσει έως και το 80% των προσαυξήσεων δηλαδή 400 ευρώ (τελικό ποσό οφειλής με υπαγωγή στη ρύθμιση 1.100 ευρώ). Εφόσον ο οφειλέτης αποδειχθεί συνεπής στους όρους υπαγωγής στη ρύθμιση, θα παγώνουν και οι διαδικασίες κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων. Παράλληλα, θα δίνεται τη δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας: οι φορολογούμενοι που έχουν υπαχθεί σε παλαιότερες ρυθμίσεις αλλά ήταν ασυνεπείς, θα μπορούν αν υπαχθούν στη νέα ρύθμιση. Τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 15 δισ. ευρώ. Ωστόσο, από το υπουργείο Οικονομικών θεωρούνται εισπράξιμα περίπου τα 7 δισ., τα οποία αφορούν περίπου 500.000 φορολογουμένους.

Σχόλια