Στήριξη για γαλακτοπαραγωγούς

Στήριξη για γαλακτοπαραγωγούς
26 Ιουνίου, 2008

Στήριξη για γαλακτοπαραγωγούς

"H Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει συνοδευτικά μέτρα στήριξης για τους γαλακτοπαραγωγούς των ορεινών περιοχών στο πλαίσιο του "έλεγχου υγείας" της Kοινής Αγροτικής Πολιτικής (KAΠ)" απάντησε η Επίτροπος Γεωργίας κα Boel στον ευρωβουλευτή της NΔ, Γιάννη Γκλαβάκη κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την επικείμενη αναθεώρηση της KAΠ. Συνεχίζοντας η Επίτροπος συμπλήρωσε ότι θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στις μικρές αγροτικές επιχειρήσεις, καθώς αυτές παίζουν σημαντικό ρόλο για την διατήρηση της συνοχής της ευρωπαϊκής υπαίθρου. O κ. Γκλαβάκης σε σχετικό ερώτημα του είχε υποστηρίξει ότι πρέπει να εξεταστούν οι επιπτώσεις της προτεινόμενης κατάργησης των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων από το 2015 και μετά ιδίως για τους γαλακτοπαραγωγούς των ορεινών περιοχών, καθώς το κόστος παραγωγής εκεί είναι υψηλότερο και οι επιλογές διακίνησης του προϊόντος λιγότερες. Ομοίως αναφέρθηκε και στις μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις αφού αποτελούν σημαντική παράμετρο της ελληνικής γεωργίας. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Επιτροπής οι μικρές εκμεταλλεύσεις στη χώρα μας ξεπερνούν τις 356.000. Υπενθυμίζεται ότι το healthcheck αποτελεί ουσιαστικά μια ενδιάμεση αξιολόγηση της αναθεώρησης της ΚΑΠ που έγινε το 2003. Σκοπός του είναι να εξεταστεί εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που τέθηκαν τότε, ενώ συγχρόνως δίδεται η δυνατότητα να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές ώστε να αντιμετωπίσει ο αγροτικός κλάδος αποτελεσματικότερα τις νέες περιβαλλοντικές προκλήσεις όπως π.χ. τις κλιματικές αλλαγές, την διαχείριση των υδάτων κλπ. Αναλυτικότερα προβλέπεται η διατήρηση των άμεσων πληρωμών, καθώς αποτελεί εισοδηματική εγγύηση για τον γεωργό. Αναφέρονται επίσης και ορισμένα μέτρα σχετικά με την λειτουργία της αγοράς. Οι μηχανισμοί παρέμβασης θα λειτουργούν ως ένα δίχτυ ασφαλείας και θα ενεργοποιούνται σε πραγματικές περιπτώσεις κρίσεων. Επιπλέον καταργείται η υποχρεωτική αγρανάπαυση ώστε να αξιοποιηθεί στο μέγιστο το παραγωγικό δυναμικό ενώ απλοποιείται και το καθεστώς της πολλαπλής συμμόρφωσης. O κ. Γκλαβάκης επανέλαβε στην Επίτροπο Boel την ανάγκη διατήρησης του υφιστάμενου καθεστώτος ενίσχυσης του καπνού έως το 2013 διαφορετικά θα ερημώσουν όλες αυτές οι περιοχές που παράγουν καπνό και οι οποίες δεν προσφέρουν καμία άλλη εναλλακτική δυνατότητα απασχόλησης. H πρόταση του Έλληνα ευρωβουλευτή αυτή στηρίχθηκε και από τους εκπροσώπους των υπολοίπων καπνοπαραγωγών χωρών.

Σχόλια