Σύγκληση του περιφερειακού συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας σε τακτική συνεδρίαση την Παρασκευή 25/7

Σύγκληση του περιφερειακού συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας σε τακτική συνεδρίαση την Παρασκευή 25/7
22 Ιουλίου, 2014

Σύγκληση του περιφερειακού συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας σε τακτική συνεδρίαση την Παρασκευή 25/7

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014, στις 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:   ΕΠΕΡΩΤΗΣH Επερώτηση της Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» με θέμα: «Ρωγμές σε σπίτια, στους δρόμους και σε χώρους μαζικής συνάθροισης της Στρατονίκης στην ΠΕ Χαλκιδικής». (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)   ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  Θέμα 1o: 1η Τροποποίηση προγράμματος πιστώσεων Επενδυτικών δαπανών έτους 2014 χρηματοδοτούμενων από ΚΑΠ, ευθύνης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισηγητής: Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. Θέμα 2ο: Έγκριση τεύχους Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης 2012-2013-2014 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2012-2014. Εισηγητής: Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Θέμα 3ο: Έκθεση Παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης του Επιχειρησιακού προγράμματος 2012-2014 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισηγητής: Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Θέμα 4ο: 9η Τροποποίηση προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους 2014. Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. Θέμα 5ο: Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το Β' τρίμηνο 2014 Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. Θέμα 6ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας (σχετ. αριθμ. πρωτ. 265972(2950)/08-07-2014 έγγραφο Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας. Θέμα 7ο: Εισήγηση για «Προγραμματική Σύμβαση έτους 2014 μεταξύ Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας – Δήμου Βέροιας – Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ορισμός μελών, τακτικού και αναπληρωματικού, της Επιτροπής Παρακολούθησής της από πλευράς Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας Θέμα 8ο : Έγκριση 1ης Τροποποίησης του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2014 Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας. Θέμα 9ο: Έγκριση Άδειας διενέργειας επαγγελματικών τουριστικών πλόων στη λίμνη Κερκίνη με το σκάφος «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ». Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεραιφερειάρχης ΠΕ Σερρών. Θέμα 10ο: Έγκριση Άδειας διενέργειας επαγγελματικών τουριστικών πλόων στη λίμνη Κερκίνη με το σκάφος «ΚΕΡΚΙΝΗ». Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Σερρών. Θέμα 11ο: Έγκριση Άδειας διενέργειας επαγγελματικών τουριστικών πλόων στη λίμνη Κερκίνη με το σκάφος «ΗΡΟΔΟΤΟΣ». Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Σερρών. Θέμα 12ο: Έγκριση Άδειας διενέργειας επαγγελματικών τουριστικών πλόων στη λίμνη Κερκίνη με το σκάφος «ΣΟΦΙΑ». Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Σερρών. Θέμα 13ο: Έγκριση Άδειας διενέργειας επαγγελματικών τουριστικών πλόων στη λίμνη Κερκίνη με το σκάφος «ΚΕΡΚΙΝΙΤΗΣ». Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Σερρών. Θέμα 14ο: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων. της Π.Ε. Σερρών, οικ. έτους 2014. (σχετ. αριθμ. πρωτ. 277769(3249)/15-07-2014 έγγραφο). Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Σερρών. Θέμα 15ο: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος παραβόλου(σχετ. αριθμ. πρωτ. 268816(3394)/08-07-2014 έγγραφο). Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής. Θέμα 16ο: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος παραβόλου(σχετ. αριθμ. πρωτ. 270318(3407)/10-07-2014 έγγραφο). Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής. Θέμα 17ο: 1η Τροποποίηση σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κασσάνδρας και της ΠΚΜ- ΠΕ Χαλκιδικής Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής. Θέμα 18ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Αναπτυξιακής Χαλκιδικής Α.Ε. και των τριών (3) Δήμων του Νομού Χαλκιδικής, με θέμα «Εφαρμογή Προγράμματος Μυοκτονίας – Απολυμάνσεων – Απεντομώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής για το έτος 2014″. Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Σχόλια