Σύγκλιση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

Σύγκλιση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
29 Σεπτεμβρίου, 2023

Σύγκλιση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

Με κάλεσμα της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Βούλας Πατουλίδου πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη του  Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης παρουσία του Γενικού Διευθυντή Προγραμματισμού και  Υποδομών Χαράλαμπου Στεργιάδη, της Αναπλ. Προϊσταμένης του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Μαρίας Καραμήτρου και των εμπλεκόμενων φορέων για την περίοδο του 2023-24, με θέμα το σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Η κ. Πατουλίδου αναφέρθηκε εν συντομία στην περίοδο που προηγήθηκε, την οποία χαρακτήρισε σε γενικές γραμμές ήρεμη, σε σχέση με τα συμβάντα που εκδηλώθηκαν στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Στην περιοχή  εκδηλώθηκαν αρκετές πυρκαγιές σε περιοχές του Δήμου Λαγκαδά, στις οποίες συνδράμαμε την  Πυροσβεστική Υπηρεσία με τη διάθεση μηχανημάτων έργου και υδροφόρες.
Στις έντονες βροχοπτώσεις στις 16 και 18 Ιουνίου δημιουργήθηκαν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Η επέμβαση της Πολιτικής Προστασίας ήταν άμεση και αντιμετωπίστηκαν τα  προβλήματα διαθέτοντας μηχανήματα έργου για την άντληση νερών και τον καθαρισμό ρεμάτων.

Στη σημερινή συνεδρίαση επίσης εξετάστηκαν  θέματα σχετικά με:
την ετοιμότητα των υπηρεσιών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Περιφέρειας που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας (συντήρηση εξοπλισμού και μηχανημάτων, ανάθεση και καταμερισμός αρμοδιοτήτων, εξουσιοδοτικές πράξεις, κλπ),
τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων  για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών,
την ενημέρωση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Μ.Ε.Θ. για τις δράσεις που αναλαμβάνουν οι λοιποί επιχειρησιακά εμπλεκόμενοι φορείς και υπηρεσίες  (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κλπ) στο πλαίσιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων καθώς και τον συντονισμό των δράσεων αυτών, την κατάσταση του δικτύου ομβρίων υδάτων των οδών, ζητημάτων που αφορούν τις εργασίες καθαρισμού υδατορεμάτων, καθώς και των αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, τον προσδιορισμό μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας όταν προβλέπεται από την ΕΜΥ η εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχές και καταιγίδες), τον προσδιορισμό των  δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της  οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών,
την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στην Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης σε δράσεις για την υποστήριξη του έργου της Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Στην σύσκεψη διαπιστώθηκε η ετοιμότητα όλων των εμπλεκομένων φορέων για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινόμενων.

Σχόλια