Σύναψη συμφωνίας με την Deutsche Telekom

Σύναψη συμφωνίας με την Deutsche Telekom
14 Μαΐου, 2008

Σύναψη συμφωνίας με την Deutsche Telekom

Απορρίφθηκε την Τρίτη από τον πρόεδρο Πρωτοδικών η προσφυγή της ΟΜΕ-ΟΤΕ για την έκδοση προσωρινής διαταγής που να παγώνει τις διαδικασίες για τη σύναψη συμφωνίας με την Deutsche Telekom όσον αφορά τον έλεγχο της διοίκησης του Οργανισμού. Οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ ζητούσαν την έκδοση προσωρινής διαταγής για τουλάχιστον δύο ημέρες με σκοπό να ενημερωθούν εγγράφως για όλα τα στοιχεία της υπόθεσης και τους όρους της συμφωνίας για τον ΟΤΕ. Η αίτηση της ΟΜΕ-ΟΤΕ θα συζητηθεί στις 2 Ιουνίου. Εν τω μεταξύ, αύριο αναμένεται να επικυρωθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων (και όχι τελικά από την Κυβερνητική Επιτροπή όπως αρχικά αναμενόταν) η συμφωνία της κυβέρνησης με την Deutsche Telekom για τον ΟΤΕ. «Τα λεγόμενα από την κυβέρνηση περί διατήρησης δικαιώματος βέτο του ελληνικού δημοσίου για κρίσιμες αποφάσεις της διοίκησης του ΟΤΕ είναι αέρας κοπανιστός, αφού αυτό το δικαίωμα δεν είναι συμβατό με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που στις περιπτώσεις ιδιωτικοποίησης απορρίπτει τη λεγόμενη «χρυσή μετοχή» του δημοσίου, που θα μπορούσε να έχει δικαιώματα βέτο» επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ επανέφερε τη θέση του Γιώργου Σουφλιά περί διατήρησης του δημοσίου ελέγχου στον ΟΤΕ.

Σχόλια