Θεσμός Γεωργικού Συμβούλου

Θεσμός Γεωργικού Συμβούλου
29 Σεπτεμβρίου, 2008

Θεσμός Γεωργικού Συμβούλου

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αλέξανδρος Κοντός ανακοίνωσε ότι με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη πρόσφατα, ενεργοποιείται, για πρώτη φορά στη χώρα μας ο θεσμός του Γεωργικού Συμβούλου δίνοντας τη δυνατότητα σε 800 περίπου γεωτεχνικούς να προσφέρουν με δαπάνες της Ε.Ε. και του κρατικού προϋπολογισμού, τις υπηρεσίες τους στους Έλληνες Αγρότες. Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στη Δράση «Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων για τη χρήση υπηρεσιών παροχής Γεωργικών Συμβούλων στη γεωργική εκμετάλλευση και παροχή δασοκομικών συμβούλων σε εκτέλεση του Μέτρου 114 του Άξονα 1 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013» και η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 50 εκ. ευρώ. Οι ανωτέρω Γεωργικοί Σύμβουλοι έχουν ήδη πιστοποιηθεί από τον AGROCERTκαι οι παρεχόμενες προς τους αγρότες υπηρεσίες καλύπτουν τους παρακάτω τομείς: -Επίσκεψη στην εκμετάλλευση. -Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης. -Προσδιορισμό των απαιτήσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης που έχουν εφαρμογή στην εκμετάλλευση. -Παροχή θεωρητικών και πρακτικών συμβουλών για την ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων της ΚΑΠ. Ο Υπουργός, κ. Κοντός, σε δηλώσεις του τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι « ο θεσμός των γεωργικών συμβούλων κάνει πράξη την προσπάθεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να φέρει τον γεωπόνο δίπλα στο γεωργό και τον κτηνίατρο δίπλα στο κτηνοτρόφο και πρόκειται να λειτουργήσει παράλληλα με τα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης που δημιουργούνται από άκρο εις άκρο στη χώρα μας. Στόχος μας είναι να αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η ελληνική γεωργία για την τήρηση των απαιτήσεων μιας σύγχρονης, υψηλής ποιότητας γεωργίας, με εξασφαλισμένες τις επιδοτήσεις της νέας ΚΑΠ, ως το 2013.»

Σχόλια