Τι φέρνει το 2009 στο ασφαλιστικό σύστημα

Τι φέρνει το 2009 στο ασφαλιστικό σύστημα
29 Δεκεμβρίου, 2008

Τι φέρνει το 2009 στο ασφαλιστικό σύστημα

Σημαντικές αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας επέρχονται από την 1η Ιανουαρίου του 2009 εξαιτίας εφαρμογής μεταβατικών διατάξεων παλαιοτέρων ασφαλιστικών νόμων. Εντός του 2009 αναμένονται και οι αλλαγές στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές ποιες ακριβώς θα επέλθουν, καθώς ακόμη η κυβέρνηση δεν έχει καταλήξει στα μέτρα τα οποία θα λάβει. Μεταξύ άλλων: * Αυξάνεται κατά ένα εξάμηνο το όριο ηλικίας συνταξιοδοτήσεως για όσους συμπληρώνουν τα απαιτούμενα για τη θεμελίωση, έτη ασφάλισης το 2009. * Αυξάνονται τα έτη ασφάλισης για συνταξιοδότηση. * Μείωνεται κατά 4% το ποσό της βασικής σύνταξης του ΟΓΑ και η σύνταξη ως 10% στις περιπτώσεις πρόωρης συνταξιοδοτήσεως * Παύει στις 31.12.2009 η ισχύς της διάταξης που προβλέπει συνταξιοδότηση από όλα τα Ταμεία του ιδιωτικού τομέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κτλ.) με 3.500 ημέρες ασφάλισης. * Καταργείται από 11 Φεβρουαρίου 2009 η δυνατότητα συνταξιοδοτήσεως ανέργων με μειωμένη σύνταξη * Μείωση κατά 2% του ποσοστού αναπλήρωσης για συντάξεις Δημοσίου και ασφαλισμένων σε Ταμεία ΔΕΚΟ- τραπεζών. * Από 1η Ιανουαρίου αυξάνεται ο αριθμός των ημερών ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι οποίες απαιτούνται για την ασφαλιστική κάλυψη του εργαζομένου για παροχές υγειονομικής περίθαλψης. Η αύξηση αυτή γίνεται σταδιακά κατά 10 ημέρες ασφάλισης ανά έτος, έτσι ώστε σε μια πενταετία να έχουν διαμορφωθεί οι απαιτούμενες ημέρες στις 100 από 50 που είναι σήμερα προκειμένου να καλυφθεί για περίθαλψη ο εργαζόμενος.

Σχόλια