Την πόρτα εξόδου από το Δημόσιο θα βλέπουν τα στελέχη που δεν πιάνουν τους στόχους

Την πόρτα εξόδου από το Δημόσιο θα βλέπουν τα στελέχη που δεν πιάνουν τους στόχους
6 Μαΐου, 2014

Την πόρτα εξόδου από το Δημόσιο θα βλέπουν τα στελέχη που δεν πιάνουν τους στόχους

Υπό καθεστώς αυστηρής εποπτείας τίθενται οι κρατικές δαπάνες, αλλά και ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός, προκειμένου να αποφευχθεί μελλοντικός εκτροχιασμός του προϋπολογισμού, γι' αυτό και προϊστάμενοι, τμηματάρχες και διευθυντές της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εσόδων θα περάσουν από εξετάσεις για να μπορέσουν να διατηρήσουν τις θέσεις τους, αφού όσοι δεν έχουν πιάσει τους «ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους» που τους έχουν τεθεί θα δουν την έξοδο. Χθες, το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στην κατάθεση νομοσχεδίου για τη «Δημοσιονομική Διαχείριση και Εποπτεία», αλλά και τροπολογίας που επιφέρει αλλαγές στην οργανωτική και λειτουργική δομή της ΓΓΔΕ. Αναλυτικά στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις: «Κανόνας χρέους». Η Ελλάδα με την έξοδό της από το Μνημόνιο θα πρέπει να μειώνει κάθε χρόνο το χρέος της κατά περίπου 10 δισ. ευρώ ή 5,5% του ΑΕΠ, με τα σημερινά δεδομένα. Ο κανόνας προβλέπει την ετήσια μείωση κατά το ένα εικοστό της διαφοράς μεταξύ του επιπέδου του χρέους, με το 60% του ΑΕΠ που θεωρείται ως τιμή αναφοράς. «Κανόνας δημοσιονομικής θέσης». Η δημοσιονομική θέση της γενικής κυβέρνησης θα πρέπει να είναι πλεονασματική ή ισοσκελισμένη. Μάλιστα υπάρχει σαφής αναφορά, σύμφωνα με την οποία το κατώτερο όριο του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου είναι ετήσιο διαρθρωτικό έλλειμμα γενικής κυβέρνησης 0,5% του ΑΕΠ ή 1% του ΑΕΠ εάν το δημόσιο χρέος είναι αισθητά χαμηλότερο του 60% του ΑΕΠ. Δημιουργία αποθεματικού ίσου με το 1% με 2% των ετήσιων πιστώσεων. Διακράτηση του 10% των πιστώσεων όλων των φορέων έως το πρώτο εξάμηνο. Δημιουργία Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Πρόκειται για ανεξάρτητη αρχή η οποία θα ελέγχει την εφαρμογή των κανόνων και την πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών. Ως πρόεδρος και μέλη του Συμβουλίου δεν θα μπορούν να οριστούν πρόσωπα που έχουν διατελέσει μέλη της Βουλής, του Ευρωκοινοβουλίου, της κυβέρνησης ή ήταν εκτελεστικά όργανα πολιτικών κομμάτων. Εξάλλου, στην τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών προβλέπεται πως μέσα σε δύο μήνες από την ψήφισή της, τα Συμβούλια Επιλογής αξιολογούν όλους τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων σε επίπεδο Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως προς τον βαθμό επίτευξης των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων. Οσοι δεν έχουν πιάσει τους στόχους «παύονται» με απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και οι αντικαταστάτες τους επιλέγονται από τα Συμβούλια Επιλογής.

Πηγή: iefimerida.gr

Σχόλια