Βεβαίωση Πρόσβασης για μαθητές Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου

Βεβαίωση Πρόσβασης για μαθητές Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου
3 Ιουλίου, 2008

Βεβαίωση Πρόσβασης για μαθητές Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι μαθητές της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου, εκτός των μαθητών που λαμβάνουν μέρος στις επαναληπτικές εξετάσεις, καθώς και οι απόφοιτοι που έλαβαν μέρος στις φετινές εξετάσεις, πρέπει να φροντίσουν να παραλάβουν τη βεβαίωση Πρόσβασης από το Λύκειό τους πριν τις 11 Ιουλίου (δεδομένου ότι μετά την ημερομηνία αυτή τα σχολεία κλείνουν λόγω θέρους), ώστε να καταθέσουν έγκαιρα το μηχανογραφικό δελτίο για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στις κατά τόπους Δ/νσεις ή Γραφεία Δ.Ε στο χρονικό διάστημα που έχει καθορισθεί (1 – 15 Ιουλίου). Οι απόφοιτοι προηγούμενων ετών που επιθυμούν να καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο για το 10% των θέσεων εισακτέων πρέπει να βεβαιωθούν ότι είναι κάτοχοι της πρωτότυπης βεβαίωσης πρόσβασης, γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούν να καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο.

Σχόλια