Χαιρετισμός του Υπουργού Πολιτισμού κ. Μιχάλη Λιάπη

Χαιρετισμός του Υπουργού Πολιτισμού κ. Μιχάλη Λιάπη
28 Σεπτεμβρίου, 2007

Χαιρετισμός του Υπουργού Πολιτισμού κ. Μιχάλη Λιάπη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2007

Χαιρετισμός του Υπουργού Πολιτισμού κ. Μιχάλη Λιάπη στην ημερίδα :

 

«Παγκόσμια Κληρονομιά και Πολιτιστικές Διαδρομές : Νέοι Προσανατολισμοί»

Κυρίες και κύριοι,

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο Υπουργείο Πολιτισμού και να σας ευχαριστήσω προσωπικά για τη συμμετοχή σας σε αυτή την πολύ σημαντική ημερίδα.

Είναι ιδιαίτερη ικανοποίηση για μένα που - στις πρώτες μου ημέρες στο Υπουργείο Πολιτισμού – το ζήτημα Παγκόσμια Κληρονομιά και Πολιτιστικές Διαδρομές: Νέοι Προσανατολισμοί αποτελεί θέμα σε μια ημερίδα με σημαντικές προσωπικότητες από το εξωτερικό και την Ελλάδα. Και θα πρέπει να συγχαρώ τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και το ελληνικό τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών γι’ αυτή τη διοργάνωση.

Το Υπουργείο Πολιτισμού, από την αρχή της ίδρυσής του είναι ο αρμόδιος και πάντα ευαισθητοποιημένος φορέας που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο παγκόσμιο πολιτιστικό γίγνεσθαι. Ιδιαίτερα από το 1981, όταν η χώρα μας κύρωσε τη Σύμβαση για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς.

Το Υπουργείο δραστηριοποιείται ενεργά, παρακολουθώντας και λαμβάνοντας μέρος στις σημαντικότερες διεθνείς πολιτιστικές συναντήσεις. Ακολουθώντας τις οδηγίες που αφορούν στην προστασία του πολιτιστικού μας πλούτου. Οργανώνοντας διεπιστημονικά συνέδρια, με σκοπό την προώθηση του διαλόγου και την κατάθεση επιστημονικών απόψεων γύρω από τα ζητήματα της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Παρεμβαίνοντας θεσμικά αλλά και πρακτικά σε αυτή την κατεύθυνση.

Στο επίκεντρο της παρούσας ημερίδας τίθεται η παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά με τη διττή της υπόσταση (υλική και άυλη), οι μέθοδοι διάσωσης και προστασίας της, η ανάδειξή και προβολή της, καθώς και η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού, ιδιαίτερα μάλιστα των νέων, σχετικά τα καίρια ζητήματα της προάσπισης της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Η Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά αποτελεί ένα, ολοένα διευρυνόμενο, σύνολο μαρτυριών εξαιρετικών επιτευγμάτων της ανθρώπινης διάνοιας αλλά και σπάνιων δημιουργημάτων της φύσης, που συνιστούν ξεχωριστές κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών. Η εξέχουσα οικουμενική αξία που εμπεριέχουν τα αγαθά Παγκόσμιας Κληρονομιάς, οι νέες τάσεις προς την εγγραφή ενός αγαθού στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς και τα σχέδια διαχείρισης που υποβάλλει κάθε χώρα για να εγγράψει ένα πολιτιστικό αγαθό στον Κατάλογο της UNESCO αποτελούν μερικά από τα αντικείμενα προς διαπραγμάτευση της σημερινής ημερίδας. Επιπλέον, ξεχωριστή βαρύτητα δίνεται στις Πολιτιστικές Διαδρομές, οι οποίες αποτελούν μια νέα και ιδιαίτερα σημαντική κατηγορία πολιτιστικών αγαθών που προωθούν καθοριστικά τον διαπολιτισμικό διάλογο, καθώς αναδεικνύουν τις πολιτιστικές επαφές των λαών διαχρονικά. Μέσα από την καθημερινή ζωή των πολιτών.

Αυτή τη διεθνή και διαπολιτιστική διάσταση θα αναλάβει να αναδείξει και η Συνάντηση Κορυφής Αρχηγών Κρατών της ΝΑ Ευρώπης με θέμα Διαπολιτισμικές Συναντήσεις σε Θαλάσσιες, Ποτάμιες και Λιμνιαίες διαδρομές στη Ν.Α Ευρώπη. Μια συνάντηση που θα έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε στην Αθήνα τον προσεχή Ιούνιο.

Κυρίες και κύριοι,

Ολοκληρώνοντας σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να εκφράσω και δημοσίως την ικανοποίηση μου για την πρόσφατη εγγραφή της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Αυτή η εξέλιξη μας ενθαρρύνει στο να συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας για την ένταξη και άλλων σημείων του ελληνικού χάρτη πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σας ευχαριστώ.

Εύχομαι καλή επιτυχία και περιμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα αυτής ανταλλαγής απόψεων, του γόνιμου διαλόγου πάνω σ ένα κρίσιμο θέμα για τον παγκόσμιο πολιτισμό.

Σχόλια