Χωρίς περιορισμούς οι τηλεοπτικές εμφανίσεις υποψηφίων δημάρχων-περιφερειαρχών

Χωρίς περιορισμούς οι τηλεοπτικές εμφανίσεις υποψηφίων δημάρχων-περιφερειαρχών
26 Απριλίου, 2014

Χωρίς περιορισμούς οι τηλεοπτικές εμφανίσεις υποψηφίων δημάρχων-περιφερειαρχών

Τροπολογίες που κατατέθηκαν στη Βουλή και επισυνάπτονται στο νομοσχέδιο για τον προληπτικό έλεγχο των πιστωτικών ιδρυμάτων 25 Απρ 2014 - 20:33
Αίρονται οι νομικοί περιορισμοί για τον αριθμό εμφανίσεων των υποψηφίων δημάρχων και περιφερειαρχών σε τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας σταθμούς και σε πάσης φύσεως ιστοτόπους. Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, μαζί με σωρεία άλλων που επισυνάπτονται στο νομοσχέδιο για τον προληπτικό έλεγχο των πιστωτικών ιδρυμάτων που θα συζητηθεί στην Ολομέλεια, την ερχόμενη εβδομάδα. Επίσης, συντέμνεται στις δέκα μέρες πριν από την ανακήρυξη των υποψηφίων για τις Ευρωεκλογές, η προθεσμία εντός της οποίας μπορούν να παραιτηθούν από το δημόσιο αξίωμά τους, όσοι έμμισθοι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι κατέρχονται ως υποψήφιοι. Οι τροπολογίες μεταξύ άλλων προβλέπουν τα εξής:

- Εξισώνονται οι μηνιαίες αποδοχές των προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των υπουργείων, με εκείνες του Γενικού Διευθυντή.

- Δίνεται η δυνατότητα σε υπαλλήλους των ΟΤΑ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, να αποσπώνται και αυτοί επί διετία, σε υπηρεσίες υπουργείων, ΝΠΔΔ, Περιφέρειες και αντίστροφα, για την αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών προσωρινού χαρακτήρα. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται και η απόσπαση για προσωπικούς λόγους, εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες.

- Ορίζεται ο γενικός γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως αρμόδιος για την έγκριση ή μη, της μίσθωσης λατομικής έκτασης μέσω απευθείας σύμβασης. Σημειώνεται ότι με πρόσφατη τροπολογία, είχε ορισθεί ως αρμόδιος ο εκάστοτε Περιφερειάρχης.

- Καλύπτονται νομοθετικά οι χρηματικές ενισχύσεις στους πλημμυροπαθείς του Νοεμβρίου του 2013, των νήσων Ρόδου, Καλύμνου και Ψερίμου.

Σχόλια