Υποβολή αιτήσεων για 4.880 θέσεις για άτομα με αναπηρία

Υποβολή αιτήσεων για 4.880 θέσεις για άτομα με αναπηρία
15 Δεκεμβρίου, 2008

Υποβολή αιτήσεων για 4.880 θέσεις για άτομα με αναπηρία

Προθεσμία έως τις 9 Ιανουαρίου 2009 Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία ενημερώνει ότι μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2009 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση για διορισμό βάσει του Ν. 2643/98, σε 4.880 θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή φορείς του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα σε όλη τη χώρα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις προσκομίζοντάς τις στον ΟΑΕΔ ή αποστέλλοντάς τις ταχυδρομικώς μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με απόδειξη – συστημένη επιστολή. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αιτούντες έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση σε μέχρι τρεις υπηρεσίες που έχουν επιλέξει. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αναλυτικοί πίνακες με την κατανομή θέσεων, καθώς και οι Προκηρύξεις ανά περιοχή είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση www.esaea.gr, καθώς και στη διεύθυνση www.oaed.gr.

Σχόλια