Υποβολή προτάσεων για το ΕΣΠΑ

Υποβολή προτάσεων για το ΕΣΠΑ
9 Ιανουαρίου, 2009

Υποβολή προτάσεων για το ΕΣΠΑ

Ανοικτή πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων, οι οποίες αφορούν τη χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ έργων διαχείρισης οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων, εξέδωσε η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στον τομέα αυτό μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013 θα διατεθεί ως δημόσια δαπάνη το ποσό των 47.884.445 ευρώ.
Η πρόσκληση που δημοσιεύτηκε από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αφορά μεταξύ άλλων έργα κατασκευής χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) και σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) αλλά και παρεμβάσεις αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). Ειδικότερα βάσει της πρόσκλησης για την κατασκευή ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ θα διατεθεί το ποσό των 22,8 εκατ. ευρώ, για τη δημιουργία ΣΜΑ 6,6 εκατ. ευρώ, για έργα αποκατάστασης των ΧΑΔΑ 15 εκατ. ευρώ, ενώ περίπου 3,4 εκατ. ευρώ θα δοθούν για άλλες υποστηρικτικές δράσεις, οι οποίες επίσης αφορούν την ασφαλή διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων.
“Εισήλθαμε στην τέταρτη προγραμματική περίοδο δυναμικά, έχοντας ήδη προχωρήσει σε πέντε ανοικτές προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε έργα αναγκαία για όλη την Κεντρική Μακεδονία. Ο συνολικός προϋπολογισμός των προσκλήσεων έφτασε στα 234 εκατ. ευρώ, ενώ σταδιακά ανοίγουν όλοι οι άξονες προτεραιότητας”, ανέφερε σχετικά ο γενικός γραμματέας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Γιώργος Τσιότρας.

Σχόλια