ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
28 Σεπτεμβρίου, 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 28/09/2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλέξανδρος Κοντός ανακοίνωσε ότι έχουν υπογραφεί δέκα πέντε (15) Προγραμματικές Συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 4.402.862 ευρώ.

 

Αναλυτικότερα, υπεγράφησαν οι κάτωθι Προγραμματικές Συμβάσεις:

 

- Με το Δήμο Κοντοβάζαινης Νομού Αρκαδίας για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση αρδευτικών αυλάκων Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Κοντοβάζαινας». Το έργο αφορά στη βελτίωση υπαρχόντων αρδευτικών χωματαυλάκων και τσιμενταυλάκων εντός των οικισμών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 291.000 € και η ολοκλήρωσή του αναμένεται εντός του Αυγούστου 2008.

 

- Με το Δήμο Ελασσόνας Νομού Λαρίσης για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή δικτύου εσωτερικής οδοποιίας Δημοτικών Διαμερισμάτων». Το έργο αφορά συντήρηση της ασφαλτόστρωσης στα Δ.Δ. Γαλανόβρυσης, Βαλανίδας, Ευαγγελισμού Παλαιοκάστρου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 392.462 € και η ολοκλήρωσή του αναμένεται εντός του Αυγούστου 2008.

 

- Με το Δήμο Γεροποτάμου Νομού Ρεθύμνου για την υλοποίηση του έργου «Κεντρική αγροτική οδός Πέραμα προς Λειβάδια και Αγγελιανά». Το έργο αφορά στη βελτίωση τμημάτων υφιστάμενων αγροτικών δρόμων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 374.400 € και η ολοκλήρωσή του αναμένεται εντός του Αυγούστου 2008.

 

- Με το Δήμο Κλεισούρας Νομού Καστοριάς για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση πλατείας Τσαϊρη». Το έργο αφορά στην κατασκευή πλατείας και στην κατασκευή οδικού τμήματος παραπλεύρως της νέας πλατείας, στην λιθόστρωση του χώρου και στην κατασκευή πάγκων και βρύσης στο χώρο αυτό. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 174.855 € και η ολοκλήρωσή του αναμένεται εντός του Αυγούστου 2008.

 

- Με το Δήμο Καρλοβασίων Νομού Σάμου για την υλοποίηση του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Δ. Λέκας – Τμήμα από όριο οικισμού έως περιοχή «Στενούρα». Το έργο αφορά στην κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και στη διεξαγωγή χωματουργικών εργασιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 324.950 € και η ολοκλήρωσή του αναμένεται εντός του Φεβρουαρίου 2009.

 

- Με το Δήμο Αγιάσου Νομού Λέσβου για την υλοποίηση του έργου «Τεχνικά έργα στο αγροτικό δίκτυο Δήμου Αγιάσου». Το έργο αφορά στη διάνοιξη χαντακιών και στη διεξαγωγή τεχνικών έργων με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης των δρόμων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 227.007 € και η ολοκλήρωσή του αναμένεται εντός του Αυγούστου 2008.

 

- Με το Δήμο Διρφύων Νομού Εύβοιας για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία νέας βιβλιοθήκης σε διαθέσιμο δημοτικό κτίριο του Δ.Δ. Καθενών». Το έργο αφορά στα αναγκαία έργα διαρρύθμισης και ανακαίνισης χώρου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 38.430 € και η ολοκλήρωσή του αναμένεται εντός του Αυγούστου 2008.

 

- Με το Δήμο Απεραντίων Νομού Ευρυτανίας για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Δ.Δ. Βούλπης». Το έργο αφορά στη δημιουργία και ανάπλαση σύγχρονων και λειτουργικών χώρων πλατείας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 420.591 € και η ολοκλήρωσή του αναμένεται εντός του Αυγούστου 2008.

 

- Με το Δήμο Κρουσώνας Νομού Ηρακλείου για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων». Το έργο περιλαμβάνει εργασίες ισοπέδωσης, διάνοιξης, καθαρισμού και μόρφωσης τάφρων καθώς και τσιμεντοστρώσεις με σκυρόδεμα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 436.437 € και η ολοκλήρωσή του αναμένεται εντός του Αυγούστου 2008.

 

- Με το Δήμο Πέτας Νομού Άρτας για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός κεντρικού αρδευτικού αύλακα». Το έργο αφορά την εκσκαφή του υπάρχοντος αρδευτικού αύλακα, την εξυγίανση του χώρου, την επένδυση του αύλακα με σκυρόδεμα και την τοποθέτηση συσκευής ελέγχου ροής διωρύγων για την κανονική άρδευση και εξυπηρέτηση των κτημάτων της περιοχής. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 298.897 € και η ολοκλήρωσή του αναμένεται εντός του Αυγούστου 2008.

 

- Με το Δήμο Καντάνου Νομού Χανίων για την υλοποίηση του έργου «Ανάδειξη και βελτίωση παλαιού μονοπατιού Κάντανο - Παλαιόχωρα». Το έργο αφορά στις εργασίες οριοθέτησης του μονοπατιού και διαμόρφωσης του εδάφους για την καλή βατότητα. Επίσης αφορά επεμβάσεις για τη διάνοιξη και διαπλάτυνση του μονοπατιού. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 202.175 € και η ολοκλήρωσή του αναμένεται εντός του Αυγούστου 2008.

 

Ακόμη, υπογράφηκαν δύο (2) Προγραμματικές Συμβάσεις με το Δήμο Γοργολαϊνης Νομού Ηρακλείου για την υλοποίηση των παρακάτω έργων:

 

«Κατασκευή και βελτίωση αγροτικών δρόμων». Το έργο αφορά στη βελτίωση των αγροτικών δρόμων στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Γοργολαϊνης με σκοπό την πιο ασφαλή και άνετη διακίνηση αγροτικών προϊόντων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 185.027 € και η ολοκλήρωσή του αναμένεται εντός του Αυγούστου 2008.

 

«Διαμόρφωση πλατείας και κεντρικού δρόμου Αγίου Μύρωνα». Το έργο αφορά στην επίστρωση κάποιων δρόμων, στη δημιουργία πέτρινων κατασκευών, στη φύτευση δέντρων στις εργασίες βελτίωσης του φωτισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 261.116 € και η ολοκλήρωσή του αναμένεται εντός του Αυγούστου 2008.

 

Τέλος, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπέγραψε δύο (2) Προγραμματικές Συμβάσεις με την Κοινότητα Λιβαδίων Νομού Κιλκίς για την υλοποίηση των παρακάτω έργων:

 

«Ανάπλαση κεντρικών οδών». Το έργο αφορά εργασίες για την ανάπλαση κατά παραδοσιακό τρόπο του εσωτερικού οδικού δικτύου της Κοινότητας Λιβαδίων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 348.715 € και η ολοκλήρωσή του αναμένεται εντός του Ιουνίου 2008.

 

«Ανάπλαση πρανών». Το έργο αφορά στη διαμόρφωση υφιστάμενων πρανών με σκαλοπάτια, ανάμεσα σε παράλληλους δρόμους του οικισμού με μεγάλη υψομετρική διαφορά μεταξύ τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 426.800 € και η ολοκλήρωσή του αναμένεται εντός του Ιουνίου 2008.

 

Τα εν λόγω έργα συγχρηματοδοτούνται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της Υπαίθρου 2000-2006.

 

Σχόλια