ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
10 Οκτωβρίου, 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αθήνα, 9 /10/2007

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Αλέξανδρος Κοντός,

 

ανακοίνωσε την υπογραφή εξήντα μία (61) αποφάσεων καταβολής οικονομικής ενίσχυσης που αφορούν Σχέδια Βελτίωσης Φυτικής Παραγωγής του Μέτρου 1.1 «Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006».

 

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη για τα παραπάνω έργα ανέρχεται στο ποσό των 2.014.810 €.

 

Σχόλια