Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για καπνό

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για καπνό
19 Νοεμβρίου, 2008

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για καπνό

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αλέξανδρος Κοντός σχετικά με το θέμα των ενισχύσεων του τομέα καπνού, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Διαβεβαιώνουμε τους καπνοπαραγωγούς της χώρας ότι μέχρι το 2013 το σύνολο των ενισχύσεων του τομέα θα αποδίδεται αποκλειστικά στους καπνοπαραγωγούς. Πρέπει να σημειωθεί ότι το ΠΑΣΟΚ που σήμερα χύνει «κροκοδείλια δάκρυα» για τον καπνό, ήταν αυτό που το 2003 έχοντας την προεδρία της ΕΕ, συμφώνησε να εξαιρεθεί ο καπνός, το βαμβάκι και το ελαιόλαδο από τη συνολική διαπραγμάτευση για την αναθεώρηση της ΚΑΠ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο καπνός να μείνει εκτεθειμένος και να οδηγηθούμε σε μετέπειτα διαπραγμάτευση από αποδυναμωμένη θέση. Παρόλα αυτά, όμως, διασφαλίζεται το σύνολο των πόρων του τομέα ως το 2013 για τους Έλληνες καπνοπαραγωγούς».

Σχόλια