Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
11 Οκτωβρίου, 2007

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 11/10/2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αλέξανδρος Κοντός προχώρησε στην υπογραφή τριών (3) Υπουργικών Αποφάσεων, στο πλαίσιο λήψης πρόσθετων μέτρων για την ανακούφιση των παραγωγών στις αγροτικές περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Οι εν λόγω Υπουργικές Αποφάσεις προβλέπουν:

-Την αύξηση του επιτρεπόμενου ποσοστού χρήσης συμβατικών ζωοτροφών στις βιολογικές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των πυρόπληκτών περιοχών. Ισχύει για περίοδο 1 έτους.

-Την απαλλαγή των αγροτών, κατοίκων των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές κατά το έτος 2007 από την υποχρέωση καταβολής παραβόλων για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις Υπηρεσίες Απογραφής των Γεωργικών Μηχανημάτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μέχρι τέλους του 2008.

-Την επέκταση της καταβολής οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες από τον ΕΛΓΑ, περιλαμβάνοντας, πέραν των όσων προβλέπει η από 29.8.2007 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά σε «Κοινωνικές Παροχές και οικονομικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές αγρότες», και τα είδη των σιτηρών(πλην αραβόσιτου που ήδη αποζημιώνεται), των αποθηκευμένων προϊόντων εξαγοράς και το ρετσίνι.

Σχόλια