Έξι προγράμματα για τη στήριξη 109.000 ανέργων μετά το Πάσχα (πίνακες)

Έξι προγράμματα για τη στήριξη 109.000 ανέργων μετά το Πάσχα (πίνακες)
17 Απριλίου, 2014

Έξι προγράμματα για τη στήριξη 109.000 ανέργων μετά το Πάσχα (πίνακες)

Έξι προγράμματα στήριξης ανέργων αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή μετά το Πάσχα για τη στήριξη περισσοτέρων από 109.000 ανέργων. Οι συγκεκριμένες ενέργειες περιλαμβάνουν είτε επιδοτούμενες θέσεις απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα είτε κατάρτιση και απασχόληση σε Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα (ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ) είτε voucher-"επιταγή εισόδου" από το οποίο πρόγραμμα έχουν ήδη εγκριθεί οι πρώτες 3.298 θέσεις για φορτοεκφορτωτές λιμένος και ξηράς. Παράλληλα, αναμένεται να ξεκινήσει και το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για 12.000 μαθητές στις Επαγγελματικές Σχολές.

Τα έξι προγράμματα είναι:

Ποιες από τις δράσεις είναι ανοιχτές για υποβολή αιτήσεων Δείτε εδώ τα προγράμματα που βρίσκονται σε εφαρμογή και τις δράσεις που αναμένονται μετά το Πάσχα για τη στήριξη περισσοτέρων από 97.000 ανέργων:

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

Σχόλια