Δημόσιο: Ποιοι μπορούν να φύγουν το 2023 με πρόωρη συνταξιοδότηση

Δημόσιο: Ποιοι μπορούν να φύγουν το 2023 με πρόωρη συνταξιοδότηση
10 Ιανουαρίου, 2023

Δημόσιο: Ποιοι μπορούν να φύγουν το 2023 με πρόωρη συνταξιοδότηση

Ενεργό παραμένει το δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης και μετά το 2023 για τους όσους δημοσίους υπαλλήλους συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις εντός το 2022 και δεν υπέβαλλαν αίτηση αποχώρησης. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους οποτεδήποτε το επιθυμούν, δηλαδή και μετά το 2023.

Με το νόμο καθιερώνονται ενιαίοι κανόνες –  μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών υπαλλήλων – σε ο,τι αφορά τα όρια ηλικίας για την έξοδο με μειωμένη σύνταξη. «Δεν θίγουμε γεγενημένα δικαιώματα και ενιαιοποιούμε τους κανόνες» τονίζει το υπουργείο Εργασίας.

Όσοι έχουν τις προϋποθέσεις μπορούν να φύγουν και το 2023. Για τους υπόλοιπους – από το τρέχον έτος – καμία πρόωρη σύνταξη δεν θα εκδίδεται πριν τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας.

Το τέλος των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων στο δημόσιο τομέα ήλθε με την ολοκλήρωση του 2022. Από το 2023 η συνταξιοδότηση από το δημόσιο θα προϋποθέτει – τουλάχιστον – την συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας του ασφαλισμένου δημοσίου υπαλλήλου. Μετά την 31η Δεκεμβρίου 2022, δεν θα υφίσταται – πλέον –  μειωμένη συνταξιοδότηση για όσους έχουν ηλικία κάτω των 62 ετών.

Σχόλια