231221 Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κ. Μακεδονίας στη 2η συνάντηση των εταίρων του έργου CITISYSTEM στη Βαρκελώνη φωτο1

231221 Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κ. Μακεδονίας στη 2η συνάντηση των εταίρων του έργου CITISYSTEM στη Βαρκελώνη φωτο1
21 Δεκεμβρίου, 2023

231221 Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κ. Μακεδονίας στη 2η συνάντηση των εταίρων του έργου CITISYSTEM στη Βαρκελώνη φωτο1

Σχόλια