231221 Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κ.Μακεδονίας στη 2η συνάντηση των εταίρων του έργου CITISYSTEM στη Βαρκελώνη φωτο2

231221 Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κ.Μακεδονίας στη 2η συνάντηση των εταίρων του έργου CITISYSTEM στη Βαρκελώνη φωτο2
21 Δεκεμβρίου, 2023

231221 Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κ.Μακεδονίας στη 2η συνάντηση των εταίρων του έργου CITISYSTEM στη Βαρκελώνη φωτο2

Σχόλια