231221 Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κ. Μακεδονίας στη 2η συνάντηση των εταίρων του έργου CITISYSTEM στη Βαρκελώνη φωτο4

231221 Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κ. Μακεδονίας στη 2η συνάντηση των εταίρων του έργου CITISYSTEM στη Βαρκελώνη φωτο4
21 Δεκεμβρίου, 2023

231221 Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κ. Μακεδονίας στη 2η συνάντηση των εταίρων του έργου CITISYSTEM στη Βαρκελώνη φωτο4

Σχόλια