Δήλωση Λάκη Βασιλειάδη για την Αναβάθμιση των ΤΕΠ Γιαννιτσών και Έδεσσας

Δήλωση Λάκη Βασιλειάδη για την Αναβάθμιση των ΤΕΠ Γιαννιτσών και Έδεσσας
14 Νοεμβρίου, 2023

Δήλωση Λάκη Βασιλειάδη για την Αναβάθμιση των ΤΕΠ Γιαννιτσών και Έδεσσας

Παρουσία του Υπουργού Υγείας κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη υπεγράφησαν οι συμβάσεις για την
αναβάθμιση, την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών 8
νοσοκομείων της 3 ης ΥΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των ΤΕΠ του Γ.Ν. Πέλλας (Ν.Μ. Έδεσσας και Ν.Μ.
Γιαννιτσών), συνολικού Προϋπολογισμού 1.969.299,75 € από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Με αφορμή το γεγονός, ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας Λάκης Βασιλειάδης δήλωσε:
«Η υλοποίηση αυτή αποτελούσε δέσμευση ήδη κατά την προηγούμενη κυβερνητική περίοδο και
παρακολουθούσαμε στενά την εξέλιξη της, σε συνεργασία με την διοίκηση της 3ης ΥΠΕ και τις διοικήσεις
των νοσοκομείων μας.
Το έργο βελτίωσης των νοσοκομειακών μονάδων όμως θα συνεχιστεί με περεταίρω αναβαθμίσεις
των εγκαταστάσεων και σε άλλους χώρους, όπως χειρουργεία κ.α., ενώ έμφαση θα δοθεί και στην
επαρκή στελέχωση με ιατρικό προσωπικό, ώστε να εξαλειφθούν οι ελλείψεις.
Ο τομέας της Υγείας αναβαθμίζεται σταθερά. Η έναρξη υλοποίησης των προβλεπόμενων έργων
του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας στις Νοσοκομειακές Μονάδες αποτελεί κυβερνητική
προτεραιότητα. Σκοπός είναι η αναβάθμιση των δομών και των υπηρεσιών υγείας με την μέγιστη δυνατή
απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων και της συνολικής μεταρρύθμισης του ΕΣΥ για τους πολίτες.
Εποπτεύουμε τοπικά για την υλοποίηση των έργων και την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών υγείας της
περιοχής μας.»

Σχόλια