Διονύσης Σταμενίτης: Η ανάπτυξη του Δημιουργικού Τουρισμού συμβάλλει στην τόνωση των τοπικών οικονομιών, της επιχειρηματικότητας και δημιουργεί μεγαλύτερη τουριστική προσφορά

Διονύσης Σταμενίτης: Η ανάπτυξη του Δημιουργικού Τουρισμού συμβάλλει στην τόνωση των τοπικών οικονομιών, της επιχειρηματικότητας και δημιουργεί μεγαλύτερη τουριστική  προσφορά
1 Νοεμβρίου, 2023

Διονύσης Σταμενίτης: Η ανάπτυξη του Δημιουργικού Τουρισμού συμβάλλει στην τόνωση των τοπικών οικονομιών, της επιχειρηματικότητας και δημιουργεί μεγαλύτερη τουριστική προσφορά

Για τις πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων με στόχο την υλοποίηση τοπικών, ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών
προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές,
περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις των αγροτικών περιοχών, μίλησε την Τρίτη
31 Οκτωβρίου 2023, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Διονύσης
Σταμενίτης, κατά την έναρξη του Διεθνούς Συνεδρίου που διοργανώνει η Αναπτυξιακή
Πέλλας, με επίκεντρο τον «Δημιουργικό Τουρισμό» στο πλαίσιο του διακρατικού
προγράμματος ENERDECA.
Το διήμερο Διεθνές Συνέδριο που διοργανώνει η Αναπτυξιακή Πέλλα και η Επιτροπή
Διαχείρισης του Προγράμματος Leader, πραγματοποιείται στο Λουτράκι Αλμωπίας με την
συμμετοχή εταίρων από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Λιθουανία και την Πορτογαλία.
Στον σύντομο χαιρετισμό του ο Υφυπουργός κ. Σταμενίτης εστίασε στις παρεμβάσεις
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων που προωθεί το Μέτρο 19 του
ΠΑΑ 2014-2020, στο πλαίσιο του οποίου διενεργήθηκε και το διεθνές συνέδριο, καθώς και
στη συνέχισή του στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2023-2027 μέσω της παρέμβασης
Π3-77-4.1 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER». Όπως σημείωσε ο ΥφΑΑΤ,
πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό που έχει στόχο να ενισχυθεί ο κοινωνικό-
οικονομικός ιστός των αγροτικών περιοχών, μέσω της προώθησης της τοπικής ανάπτυξης
αλλά και να κάνουν οι αγροτικές περιοχές σταθερά βήματα προς πιο αποτελεσματικές
μορφές οικονομικής, βιώσιμής και «χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξης, να καινοτομήσουν
και τελικά να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή τους.
Για την ανάπτυξη της δράσης με αντικείμενο τον «Δημιουργικό Τουρισμό» ο κ. Διονύσης
Σταμενίτης επεσήμανε ότι δημιουργεί προοπτικές για προσέλκυση επισκεπτών στην
περιοχή, προσφέροντας τους μια διαφορετική οπτική των τουριστικών υπηρεσιών και των
δυνατοτήτων, καθώς εμπλουτίζει το τουριστικό προϊόν της περιοχής.
«Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η ανάπτυξη του Δημιουργικού Τουρισμού, πέραν της τουριστικής
ανάπτυξης, θα συμβάλλει στην τόνωσης της επιχειρηματικότητας και παράλληλα μέσω των
διακρατικών συνεργασιών θα δημιουργήσει μια ξεχωριστή τουριστική προσφορά σε
διακρατικό επίπεδο», σημείωσε ο κ.Σταμενίτης, ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του.

Σχόλια