Συνάντηση Λάκη Βασιλειάδη με τον Άδωνι Γεωργιάδη

Συνάντηση Λάκη Βασιλειάδη με τον Άδωνι Γεωργιάδη
20 Ιουλίου, 2023

Συνάντηση Λάκη Βασιλειάδη με τον Άδωνι Γεωργιάδη

Ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας Λάκης Βασιλειάδης επισκέφτηκε σήμερα τον Υπουργό
Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Άδωνι Γεωργιάδη, με τον οποίο και συζήτησαν σειρά θεμάτων που
αφορούν εργαζόμενους, ασφαλισμένους και συνταξιούχους.
Ο Βουλευτής ζήτησε από τον Υπουργό την αλλαγή του τρόπου πληρωμής των ασφαλιστικών
εισφορών των αγροτών στον ΕΦΚΑ, σε ένα σύστημα πιο κοντά σε αυτό που ίσχυε επί ΟΓΑ. Όπως
υποστήριξε, η μηνιαία πληρωμή δεν εξυπηρετεί τους αγρότες, των οποίων η ταμειακή ροή συσσωρεύει
έσοδα μία ή δύο φορές το χρόνο. Με το ισχύον σύστημα, σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής
οφειλών, αυτές μεταφέρονται στο ΚΕΑΟ με αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα έκδοσης ασφαλιστικής
ενημερότητας για τους αγρότες, αλλά και τη γραφειοκρατική επιβάρυνση αγροτών και ΕΦΚΑ για την
αποπληρωμή τους. Ο Υπουργός κατάλαβε και αναγνώρισε την ανάγκη προσαρμογής του ΕΦΚΑ στις
ιδιαιτερότητες του αγροτικού επαγγέλματος.
Επιπλέον, ο Λάκης Βασιλειάδης επανέφερε στον κ. Γεωργιάδη το θέμα της εξομοίωσης των
συνταξιοδοτικών διατάξεων για τα μέλη των οικογενειών που αναλαμβάνουν τη φροντίδα ατόμων με
βαριές αναπηρίες, μεταξύ εργαζομένων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Πρόκειται για ένα θέμα που ο
Βουλευτής είχε θέσει αρκετές φορές στη Βουλή και μέσω του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, κατά την
προηγούμενη περίοδο. Και σε αυτό το ζήτημα ο Υπουργός έδειξε κατανόηση και πρόθεση να εξετάσει τα
αναλογιστικά περιθώρια που θα επιτρέψουν τη διόρθωση αυτής της αδικίας του Ν.4336 του 2015.
Τέλος, οι δύο άνδρες συζήτησαν για το ζήτημα της απόδοσης σύνταξης σε όσους ελεύθερους
επαγγελματίες έχουν χρέη άνω των 20.000 ευρώ στον ΕΦΚΑ και αντίστοιχα 6.000 ευρώ για όσους
αγρότες, για τους οποίους σήμερα απαιτείται η εξόφληση του υπερβάλλοντος ποσού και η ρύθμιση των
20.000 σε 60 δόσεις. Ο Λάκης Βασιλειάδης ζήτησε να βρεθεί ένας δίκαιος μηχανισμός που να επιτρέπει
την απόδοση σύνταξης, με δυνατότητα σταδιακής αποπληρωμής του χρέους, ώστε αφενός οι υποψήφιοι
συνταξιούχοι να μπορούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους μέσω της σύνταξης, αφετέρου ο ΕΦΚΑ να
μην στερείται έσοδα και να μην διαιωνίζονται τα χρέη προς αυτόν.

Σχόλια