«ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ… ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ… ΕΠΙΛΕΓΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ»

«ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ… ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ… ΕΠΙΛΕΓΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ»
16 Απριλίου, 2008

«ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ… ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ… ΕΠΙΛΕΓΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ»

Ημερίδα ενημέρωσης και σταδιοδρομίας με τίτλο «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ… ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ… ΕΠΙΛΕΓΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ», θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου ΕΠΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ την Τετάρτη 16 Απριλίου 2008 στις 10.00πμ, με σκοπό την ενημέρωση μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών αλλά και κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται να γνωρίσει την καινούργια δομή της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ), όπως διαμορφώθηκε με τον τελευταίο Νόμο 3475/2006 καθώς επίσης και τις προοπτικές σταδιοδρομίας των αποφοίτων της. Πιο αναλυτικά, στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης θα γίνει λεπτομερής περιγραφή της δομής των ΕΠΑΛ (κύκλοι-τομείς-ειδικότητες, προγράμματα σπουδών, διδασκόμενα μαθήματα), των τίτλων σπουδών (απολυτήριο και επαγγελματικό πτυχίο ειδικότητας) που αποκτούν ταυτόχρονα οι μαθητές των ΕΠΑΛ με την αποφοίτηση τους, αλλά και των δυνατοτήτων εισαγωγής τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ και ΤΕΙ). Στο δεύτερο μέρος θα αναλυθούν οι δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας για τους αποφοίτους εκείνους που δεν επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν επαγγελματικά το πτυχίο ειδικότητας του ΕΠΑΛ. Θα περιγραφούν τα επαγγέλματα στα οποία οδηγούν οι ειδικότητες όλων των τομέων που λειτουργούν στο 1ο ΕΠΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ. Στο πλαίσιο αυτό επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων, ανάμεσα τους και πρώην μαθητές του Σχολείου, θα παρουσιάσουν το επάγγελμα τους καθώς επίσης και άλλα επαγγέλματα του τομέα τους, θα δώσουν πληροφορίες σχετικές με τις απαιτούμενες σπουδές/εξειδίκευση, τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας, το ωράριο, τη χρήση ειδικού εξοπλισμού και νέων τεχνολογιών, την εξέλιξη και τις αποδοχές. Η ημερίδα οργανώνεται από το ΓΡΑΣΥ 2ου ΕΠΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Γραφείο Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας), που λειτουργεί στο Σχολικό Συγκρότημα Πενταπλατάνου και το 1ο ΕΠΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, στα πλαίσια του Έργου «Δημιουργία Γραφείων Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στα ΕΠΑΛ».

Σχόλια