Καλοκαιρινές εκδηλώσεις στο Δήμο Πέλλας – Αύγουστος 2014

Καλοκαιρινές εκδηλώσεις στο Δήμο Πέλλας – Αύγουστος 2014
30 Ιουλίου, 2014

Καλοκαιρινές εκδηλώσεις στο Δήμο Πέλλας – Αύγουστος 2014

Τον Αύγουστο, ο Δήμος Πέλλας θα φιλοξενήσεις πολλές ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και
δραστηριότητες. Δείτε παρακάτω το πρόγραμμα.

Σχόλια