Πρόγραμμα εκμάθησης Γαλλικών για αρχαρίους από τα ΚΚΕ

Πρόγραμμα εκμάθησης Γαλλικών για αρχαρίους από τα ΚΚΕ
5 Φεβρουαρίου, 2009

Πρόγραμμα εκμάθησης Γαλλικών για αρχαρίους από τα ΚΚΕ

Το Κέντρο Εκπαίδευσης ενηλίκων νομού Πέλλας σας ενημερώνει ότι θα υλοποιήσει πρόγραμμα εκμάθησης Γαλλικών για αρχαρίους, το οποίο ξεκινά στις 25 Φεβρουαρίου 2009 και λήγει στις 27 Μαΐου 2009. Το πρόγραμμαθα υλοποιείται στο 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) τα απογεύματα Δευτέρας και Τετάρτης. Πρόκειται για το πρόγραμμα εκμάθησης Βασικών Γαλλικών Ι, διάρκειας 50 ωρών, που απευθύνεται σε ενήλικες τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Ενότητες θεματικές: Παρουσιάζομαι, 2. Χόμπυ, 3. Η γειτονιά μου, 4. Η καθημερινή ζωή, 5. Ο ελεύθερος χρόνος, 6. Η Υγεία, 7. Η Γαλλική Κουζίνα. Οι αιτήσεις συμμετοχής για το πρόγραμμα με κωδικό 15270, υποβάλλονται στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Γιαννιτσών (κα Καράμαλη) ώρες γραφείου. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ . Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση: § 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας § 2. Πιστοποιητικό σπουδών § 3. Πιστοποιητικό ανεργίας, πολυτεκνίας ή αναπηρίας (εφ’ όσον υφίστανται) § 4. Υπεύθυνη δήλωση περί μη συμμετοχής στο ίδιο πρόγραμμα τα 2 τελευταίαχρόνια και αποδοχής των όρων συμμετοχής (παρέχεται μαζί με την αίτηση). Αν ο αριθμός των αιτούντων είναι μεγαλύτερος του προβλεπόμενου, τότε θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση. Προσοχή: Δεν ισχύουν οι παλιές αιτήσεις. Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Αιτήσεων: 20/2/09 Λεπτομέρειες μπορούν να μάθουν οι ενδιαφερόμενοι και από την Ιστοσελίδα http://kee.ideke.edu.gr όπου ανακοινώνονται όλα τα προσφερόμενα προγράμματα των Κ.Ε.Ε. πανελλαδικά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο του ΚΕΕ: 2381028842, ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 09.30 π.μ. – 19.00 μ.μ. Ε-mail : [email protected] Προϊστάμενος: Παναγιωτίδης Γεώργιος Υπεύθυνη εκπαίδευσης: Δίτσου Μαρία Γραμματέας: Σολακίδης Δημήτριος

Σχόλια