«ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΟΙ ΕΔΕΣΣΑΣ»

«ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΟΙ ΕΔΕΣΣΑΣ»
26 Ιουνίου, 2008

«ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΟΙ ΕΔΕΣΣΑΣ»

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ Ο σύλλογος «ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΟΙ ΕΔΕΣΣΑΣ» προκηρύσσει λογοτεχνικό διαγωνισμό διηγήματος δύο (2) κατηγοριών: Α) Κατηγορίας εφήβων Β) Κατηγορίας ενηλίκων Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Έλληνες ή αλλοδαποί, με ένα διήγημα στην ελληνική γλώσσα το οποίο μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε θέμα, να είναι αδημοσίευτο και όχι μεγαλύτερο από πέντε (5) τυπωμένες σελίδες Α4. Η επιτροπή αξιολόγησης των κειμένων του εν λόγω διαγωνισμού, εκτός από τα βραβεία και επαίνους, θα προτείνει και άλλα διηγήματα των διαγωνιζόμενων τα οποία μπορούν – κατά τη γνώμη της επιτροπής – να αποτελέσουν τα περιεχόμενα μιας ειδικής ομαδικής έκδοσης. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτή την μελλοντική έκδοση, προς τυπογραφική διευκόλυνση, παρακαλούνται να στείλουν τα κείμενά τους και ηλεκτρονικά (σε δισκέτα ή cd) γραμμένα σε MicrosoftWord (γραμματοσειρά Arial ή TimesNewRoman και μέγεθος 12). Το προτεινόμενο διήγημα πρέπει να έχει τίτλο και ψευδώνυμο του συγγραφέα και να σταλεί ταχυδρομικά σε 3 ευανάγνωστα αντίτυπα, ενώ τα πραγματικά στοιχεία του συγγραφέα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα, e-mail) να περιέχονται σε μικρότερο σφραγιστό φάκελο, χωρίς άλλα διακριτικά στο εξωτερικό του φακέλου. Σε κάθε περίπτωση ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει την κατηγορία στην οποία συμμετέχει (Α ή Β). Ως καταληκτική ημερομηνία αποστολής των κειμένων ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2008. Διεύθυνση αποστολής: Ευαγγελίδης Δημήτρης, Φιλελλήνων 9 – ΕΔΕΣΣΑ 58200 Πρόσθετες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6977 346465 και 6977 227997

Σχόλια