Άμεση οικονομική ενίσχυση

Άμεση οικονομική ενίσχυση
18 Δεκεμβρίου, 2008

Άμεση οικονομική ενίσχυση

Αθήνα, 17-12-2008 Από σήμερα Πέμπτη 18-12-2008 το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών καταβάλλει την άμεση οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που απασχολούν έως και 50 εργαζομένους για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια των πρόσφατων επεισοδίων. μέσω της Αγροτικής Τράπεζας. Η καταβολή των ενισχύσεων αυτών γίνεται βάσει υπευθύνων δηλώσεων του ν.1599/1996 των δικαιούχων και βεβαιώσεων της Πυροσβεστικής ή της τοπικής Αστυνομικής Αρχής ή του οικείου Δήμου ή του τοπικού Επιμελητηρίου. Με άλλη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργου Αλογοσκούφη συστήνεται Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον κ. Γιάννη Σιδηρόπουλο, Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.ΟΙ.Ο., ως Πρόεδρο και τους κ. Γεώργιο Κασιμάτη, Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, Δημήτριο Αρμενάκη, Πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και Δημήτριο Ασημακόπουλο, Πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, ως μέλη. Η Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή έχει ως έργο την εποπτεία και τον συντονισμό των Τριμελών Επιτροπών, που συγκροτούνται από τους εκπροσώπους των τοπικών Επιμελητηρίων, των οικείων Συλλόγων και του ΥΠ.ΟΙ.Ο., με αντικείμενο τη χορήγηση βεβαιώσεων, με τις οποίες πιστοποιείται ότι οι επιχειρήσεις ή οι επαγγελματίες έχουν πληγεί στη διάρκεια των πρόσφατων επεισοδίων, το ύψος των σχετικών ζημιών σε κτίρια, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, πρώτες και βοηθητικές ύλες και εμπορεύματα, καθώς και η πιθανή ασφαλιστική αποζημίωση που δικαιούνται να λάβουν οι πληγέντες για οποιαδήποτε από τις ζημιές αυτές.

Σχόλια