Έλλειψη νοσηλευτών

Έλλειψη νοσηλευτών
14 Φεβρουαρίου, 2008

Έλλειψη νοσηλευτών

Αναφορά στη Βουλή κατέθεσε ο Γιώργος Καρασμάνης το Ενημερωτικό Σημείωμα του Σωματείου Νοσηλευτικού Προσωπικού του Νοσοκομείου Γιαννιτσών σύμφωνα με το οποίο ζητείται να βρεθεί λύση στο πρόβλημα έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού. Η πλήρης απάντηση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην αναφορά του βουλευτή έχει ως εξής: «Σε απάντηση της αναφοράς, που κατέθεσε στη Βουλή ο Γιώργος Καρασμάνης σχετικά με το Ενημερωτικό Σημείωμα – Καταγγελία του σωματείου Νοσηλευτικού Προσωπικού Β’ ΠΕΣΥΠ Κεντρικής Μακεδονίας – Τ.Ε Γ.Ν ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, σας πληροφορούμε τα εξής: Α. Από τις 101 θέσεις του Κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών που προβλέπονται είναι καλυμμένες οι 86. Από τις υπόλοιπες 15 θέσεις, δεσμεύθηκαν για έγκριση πίστωσης 7 θέσεις, 3 θέσεις έχει ζητηθεί από το ΥΥΚΑ να συμπεριληφθούν σε τρέχουσα προκήρυξη λόγω του ότι έχει κλείσει ο πίνακας των επιλαχόντων και 4 έχουν ζητηθεί να συμπεριληφθούν σε προκήρυξη λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων. Β. Στον κλάδο ΔΕ Αδ. Νοσοκόμων: προβλέπονται 110 θέσεις είναι καλυμμένες 61, από τις εναπομείναντες κενές θέσεις οι: · 11 θέσεις είναι σε αναμονή έγκρισης πίστωσης · 5 θέσεις αναμονή επιλαχόντων · 7 θέσεις έχουν ζητηθεί από το Υπουργείο να προκηρυχθούν λόγω συνταξιοδότησης · 12 θέσεις έχουν δεσμευθεί για μετατάξεις με το άρθρο 72 του Ν. 3528/07 · 10 θέσεις έχουν δεσμευθεί στο ΑΣΕΠ για ανακοίνωση επιλαχόντων από κυλιόμενο της προκήρυξης έτους 2007 · 4 θέσεις παραμένουν κενές Γ. Στον κλάδο ΤΕ Μαιών: προβλέπονται 19, είναι καλυμμένες 16, από τις εναπομείναντες κενές θέσεις, 1 είναι για έγκριση πίστωσης και 2 έχουν δεσμευθεί για μετάταξη με το άρθρο 72 του Ν. 35287/07.

Σχόλια