Έλλειψη προσωπικού στα σχολεία

Έλλειψη προσωπικού στα σχολεία
24 Ιανουαρίου, 2008

Έλλειψη προσωπικού στα σχολεία

Την παντελή έλλειψη σε διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό στις σχολικές μονάδες του Νομού Πέλλας επεσήμανε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Θ. Τζάκρη, με μία ακόμη ερώτησή της που κατέθεσε στη Βουλή. Όπως αναφέρει η κ. Τζάκρη, στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού δεν υπηρετεί κανένας γραμματέας με αποτέλεσμα η γραμματειακή υποστήριξη των σχολείων να αναλαμβάνεται από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, οι οποίοι λόγω της αύξησης του γραφειοκρατικού έργου στις μέρες μας αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο σύνολο των καθηκόντων τους. Σύμφωνα με το οργανόγραμμα των σχολικών μονάδων, συνεχίζει η κ. Τζάκρη, προβλέπεται σε κάθε σχολείο μια οργανική θέση για επιστάτη και μία τουλάχιστον για γραμματέα. Σήμερα ωστόσο δεν υπηρετεί κανένας γραμματέας στον νομό και υπάρχει ένας μόνο επιστάτης στα Γιαννιτσά ενώ στον υπόλοιπο νομό άλλοι 1-2 επιστάτες. Η κ. Τζάκρη στην ερώτησή της ζητά την άμεση πρόσληψη διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες του Νομού Πέλλας ούτως ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία τους.-

Σχόλια