Έλλειψη προσωπικού στο ΚΕΔΔΥ του Ν. Πέλλας

Έλλειψη προσωπικού στο ΚΕΔΔΥ του Ν. Πέλλας
11 Μαρτίου, 2009

Έλλειψη προσωπικού στο ΚΕΔΔΥ του Ν. Πέλλας

Σχόλια