«Ίση συμμετοχή κράτους, τραπεζών και ιδιωτών στην αντιμετώπιση του προβλήματος»

«Ίση συμμετοχή κράτους, τραπεζών και ιδιωτών στην αντιμετώπιση του προβλήματος»
12 Μαρτίου, 2014

«Ίση συμμετοχή κράτους, τραπεζών και ιδιωτών στην αντιμετώπιση του προβλήματος»

Επιστολή προς τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου απέστειλε ο Βουλευτής Πέλλας Διονύσης Σταμενίτης αναφορικά με τις επικείμενες αλλαγές που ορίζονται από το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ρυθμίσεις για ΤΗΝ Εξυγίανση του Ειδικού Λογαριασμού του Άρθρου 40 ν. 2773/19999 και Λοιπές Διατάξεις». Ο κ. Σταμενίτης τόνισε προς τον Υφυπουργό ότι γίνεται κατανοητό από όλους πως το έλλειμμα που έχει δημιουργηθεί στον ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστεί. Ωστόσο σ' αυτήν την προσπάθεια είναι απαραίτητο αλλά και δίκαιο τα τρία συμβαλλόμενα μέρη των επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Κράτος, Τράπεζες και Ιδιώτες) να έχουν ίση συμμετοχή στην αντιμετώπιση του προβλήματος, αναλογικά με το ρόλο και τη θέση που κατέχουν στην τριμερή συμφωνία. Συνεχίζοντας την επιστολή του ο Βουλευτής σημειώνει στον κ. Παπαγεωργίου ότι είναι άδικο να επωμιστούν όλο το βάρος οι ιδιώτες.
Επιπρόσθετα, όπως σημειώνει ο Βουλευτής, η όποια επιβάρυνση για τους ιδιώτες θα πρέπει να γίνει αναλογικά, δηλαδή ανάλογα με το ύψος της επένδυσης, το μέγεθος της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (οικιακά, αγροτικά, 100kw, 1mw κτλ) και την ημερομηνία σύνδεσης του πάρκου. Είναι άδικο να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο ο επενδυτής – επιχειρηματίας με τον μικρό - επενδυτή για οικιακή χρήση.
Ειδικότερα ο κ. Σταμενίτης πρότεινε:
1) Συμμετοχή στην αντιμετώπιση του προβλήματος παρέκκλισης του στόχου από τις τράπεζες με μείωση των επιτοκίων και παράταση της διάρκειας αποπληρωμής των σχετιζόμενων δανείων.
2) Ομοίως, συμμετοχή από το κράτος με άμεσες ρυθμίσεις για μείωση της φορολογίας.
3) Καθιέρωση κλίμακας, η οποία θα ορίζει την επιβάρυνση βάσει του μεγέθους της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (οικιακή κατανάλωση, αγροτικά, 100kw, 400kw, 1mw κτλ.), και αναλογικά με την ημερομηνία σύνδεσης του πάρκου.
4) Παράλληλα με την παράταση της αποπληρωμής των δανείων να υπάρξει και επιμήκυνση των συμβάσεων με τον ΛΑΓΗΕ με την ίδια τιμή πώλησης.
5) Να χαρακτηριστούν ως επιδοτούμενοι μόνο όσοι έχουν ενταχθεί στον Αναπτυξιακό νόμο και έχουν ήδη ή θα επιδοτηθούν έως 40% και όχι αυτοί που έλαβαν ένα καλύτερο ή επιδοτούμενο επιτόκιο, το οποίο πρόκυψε στους επενδυτές και δεν λειτούργησε εξαρχής ως κίνητρο.

Σχόλια