10η Εβδομάδα Προγράμματος Δράσεων Καταπολέμησης Κουνουπιών

10η Εβδομάδα Προγράμματος Δράσεων Καταπολέμησης Κουνουπιών
4 Σεπτεμβρίου, 2023

10η Εβδομάδα Προγράμματος Δράσεων Καταπολέμησης Κουνουπιών

Η δράση αφορά την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης
κουνουπιών στον Δήμο Αλμωπίας, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων
εργασιών παρακολούθησης του πληθυσμού των προνυμφών και ακμαίων κουνουπιών
καθώς και τη διενέργεια ψεκασμών από εδάφους σε εστίες του φυσικού, περιαστικού,
αγροτικού συστήματος (πλην των ορυζώνων), καθώς και στο αστικό σύστημα, με στόχο την
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και τον περιορισμό της όχλησης που προκαλούν τα
κουνούπια.
Τα συνεργεία καταπολέμησης κουνουπιών θα βρίσκονται στις εξής Τ.Κ του Δήμου
Αλμωπίας:
Τετάρτη 06/09/2023
Σωσάνδρα
Δωροθέα
Αγάθη
Βορεινό
Νεοχώρι
Μεγαπλάτανος
Μοναστηράκι
Λουτράκι
Όρμα
Λυκόστομο
Πέμπτη 07/09/2023
Τσάκοι
Πιπεριά
Ξιφιανή
Παρασκευή 08/09/2023
Άψαλος
Πολυκάρπι
Άλωρο

Σχόλια