21 Μαρτίου-ημέρα Δασοπονίας

21 Μαρτίου-ημέρα Δασοπονίας
19 Μαρτίου, 2008

21 Μαρτίου-ημέρα Δασοπονίας

Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις αποτελούν πολύτιμα στοιχεία για την επιβίωση του ανθρώπου στη Γη. Η μακροχρόνια κακομεταχείριση των δασικών οικοσυστημάτων, οδήγησε στην έντονη υποβάθμισή τους και σε ορισμένες περιπτώσεις στην καταστροφή και εξαφάνισή τους.
Ο οργανισμός τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ, καθιέρωσε την πρώτη ημέρα της άνοιξης 21 Μαρτίου, ως ημέρα προβληματισμού γύρω από τη δασοπονία ως έννοιας, αλλά και θεσμού που είναι επιφορτισμένος με το βαρύ έργο της προστασίας και ανάπτυξης του δασικού πλούτου.
Οι δασικές πυρκαγιές σε παγκόσμια κλίμακα, αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα των δασών και δασικών εκτάσεων.
Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για τα ελληνικά δάση. Τα τελευταία χρόνια λόγω κοινωνικοπολιτικών, οικονομικών και κλιματικών συγκυριών, οι καταστροφικές επιπτώσεις έχουν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό.
Αποκορύφωμα ήταν η περυσινή χρονιά με τεράστιες καμένες δασικές εκτάσεις και ανθρώπινα θύματα.
Η ανάγκη για την επιτυχή αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών είναι σήμερα περισσότερο επιτακτική από ποτέ, με την ανάγκη καθιέρωσης ενός ολοκληρωμένου συστήματος αντιμετώπισης όπου η Δασολογική επιστήμη θα μπορούσε να συνεισφέρει καθοριστικά, ώστε στο μέλλον να αποφύγουμε παρόμοιες καταστροφές.

Σχόλια