22 Μαρτίου: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ

22 Μαρτίου: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ
20 Μαρτίου, 2008

22 Μαρτίου: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ

22 Μαρτίου: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ

Είναι πλέον γεγονός ότι η διαρκώς αυξανόμενη παγκοσμίως ζήτηση καλής ποιότητας γλυκών υδάτων για κάθε χρήση, με ρυθμούς μάλιστα μεγαλύτερους από τους ρυθμούς αύξησης του πληθυσμού, παράλληλα με την μείωση και την υποβάθμιση των αποθεμάτων, έχουν προ πολλού αφυπνίσει και κινητοποιήσει τη διεθνή κοινότητα , τις Κυβερνήσεις και τους αρμόδιους φορείς και οργανισμούς.
Η απουσία αποτελεσματικής υδατικής πολιτικής στη χώρα μας έχει δημιουργήσει μεγάλα δισεπίλυτα προβλήματα όπως για παράδειγμα στη γεωργία, στην αγροτική ανάπτυξη, στη Βιομηχανία, στον Τουρισμό, την ύδρευση μεγάλων αστικών κέντρων καθώς και στην υγεία και την ακεραιότητα σημαντικών περιβαλλοντικών συστημάτων. Οι υγρότοποι εξαφανίζονται, οι υδροφορείς υποβαθμίζονται, τα ποτάμια και οι λίμνες εξαφανίζονται και στερεύουν.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας στα πλαίσια των περιορισμένων δυνατοτήτων της αναφορικά με την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Νομού προωθεί:
τον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων και γεωτρήσεων μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος ΚΑΠ σε επίπεδο Νομού
Υλοποιεί μέσω των ΠΕΠ του Γ΄ ΚΠΣ την κατασκευή 8 μικρών γεωφραγμάτων σε επίπεδο Νομού και υλοποιεί έργα εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού στο ΤΟΕΒ Εδεσσαίου και Μυλοτόπου
Προωθεί την μελετητική ωριμότητα σε συνεργασία με τους Δήμους για την ένταξη τους στο Δ΄ ΚΠΣ των γεωφραγμάτων όπως ΓΡΑΜΜΟΥ, ΒΟΡΕΙΝΟΥ, ΣΤΡΑΒΟΠΟΤΑΜΟΥ
Σε συντονισμένες προσπάθειες και αγαστή συνεργασία με τους Δήμους Μενηϊδας, Σκύδρας, Αριδαίας και Μ. Αλεξάνδρου, με το Υπ. Γεωργίας, με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και τους Βουλευτές του Νομού, προωθεί την ένταξη του φράγματος πολλαπλών χρήσεων του «Αλμωπαίου» που είναι τεράστιας αναπτυξιακής σημασίας
Σε συνεργασία με το Δήμο Βεγορίτιδας προωθεί μέσω εξειδικευμένης βοήθειας στήριξης, την εκπόνηση ειδικής Περιβαλλοντικής μελέτης για την λίμνη Βεγορίτιδα
Για την ποιότητα και τον έλεγχο των υδάτινων αποδεκτών του Νομού έχει συσταθεί και ενεργοποιηθεί το κλιμάκιο ελέγχου προστασίας Περιβάλλοντος, το οποίο προβαίνει σε τακτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους και επιβάλλει κατά περίπτωση διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα) στους παραβάτες
Σε συνεργασία με το ΙΓΜΕ η Ν.Α. Πέλλας ετοιμάζει πρόταση για ένταξη στην Δ΄ Προγραμματική περίοδο 2007-2013 σχετικά με την ποιοτική κατάσταση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, εδαφών του Νομού Πέλλας.

Σχόλια