9η Εβδομάδα Προγράμματος Δράσεων Καταπολέμησης Κουνουπιών στον Δήμο Αλμωπίας

9η Εβδομάδα Προγράμματος Δράσεων Καταπολέμησης Κουνουπιών στον Δήμο Αλμωπίας
28 Αυγούστου, 2023

9η Εβδομάδα Προγράμματος Δράσεων Καταπολέμησης Κουνουπιών στον Δήμο Αλμωπίας

Η δράση αφορά την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης
κουνουπιών στον Δήμο Αλμωπίας, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων
εργασιών παρακολούθησης του πληθυσμού των προνυμφών και ακμαίων κουνουπιών
καθώς και τη διενέργεια ψεκασμών από εδάφους σε εστίες του φυσικού, περιαστικού,
αγροτικού συστήματος (πλην των ορυζώνων), καθώς και στο αστικό σύστημα, με στόχο την
προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και τον περιορισμό της όχλησης που προκαλούν τα
κουνούπια.
Τα συνεργεία καταπολέμησης κουνουπιών θα βρίσκονται στις εξής Τ.Κ του Δήμου
Αλμωπίας:
Πέμπτη 31/08/2023
Ίδα
Κωνσταντία
Νερόμυλοι
Πρόδρομος
Παρασκευή 01/09/2023
Φιλώτεια
Φούστανη
Θηριόπετρα
Εξαπλάτανος
Μηλιά
Θεοδωράκειο
Ριζοχώρι
Σαρακηνοί
Κάτω Κορυφή

Σχόλια