Αφροδίτη Κασιμιάδου Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Δ.Ε. Γιαννιτσών

Αφροδίτη Κασιμιάδου  Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Δ.Ε. Γιαννιτσών
27 Αυγούστου, 2023

Αφροδίτη Κασιμιάδου Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Δ.Ε. Γιαννιτσών

Με την παράταξη του ∆ημάρχου Πέλλας, Γρηγόρη Στάμκου «Πέλλα Μαζί
Συνεχίζουμε» συμπορεύομαι στο δρόμο προς τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές.
Με ρίζες από τα Γιαννιτσά, αναζητώ την ευκαιρία να συμβάλλω στην περαιτέρω ανάπτυξη
της περιοχής μας. Ο πατέρας μου, Ιωάννης Κασιμιάδης ήταν έμπορος γουναρικών, ενώ η
μητέρα μου, Στέλλα Κασιμιάδου, υπήρξε ο βασικός πυλώνας της οικογένειάς μας. Ο
αδελφός μου, Κωνσταντίνος Κασιμιάδης, είναι ιδιώτης παιδίατρος στα Γιαννιτσά .
Κατέχω πτυχίο Ιατρικής και η εκπαίδευσή μου συνεχίστηκε με την εξειδίκευση στη
γενική Οικογενειακή Ιατρική και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου στη
Γηριατρική. Σήμερα, έχω τη χαρά να διατηρώ ιδιωτικό ιατρείο ενώ παράλληλα είμαι
υπεύθυνη Ιατρός των φυλακών ∆ιαβατών. Επίσης, διατελώ υπεύθυνη Ιατρός στο
Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων και συνεργάζομαι με ιδιωτική κλινική
στη Θεσσαλονίκη που εξειδικεύεται στα ψυχικά νοσήματα.
Στον προσωπικό μου βίο, είχα την ευλογία να αποκτήσω μια κόρη, η οποία ακολούθησε τα
βήματά μου και ειδικεύεται στην παιδοχειρουργική. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για
εξέλιξη, αναφέρω ότι η
κύρια δέσμευσή μου εστιάζεται στην υποστήριξη των αδύναμων και κοινωνικά
αποκλεισμένων ανθρώπων. Αποδίδω ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργία και βελτίωση των
στάσεων και αξιών του κοινού, καθώς και στην ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής που θα
προωθήσει την ευημερία όλων των πολιτών ανεξαρτήτως των δυσχερειών που
αντιμετωπίζουν.
Ειδικότερα, το κοινό μας όραμα με την ανεξάρτητη παράταξη "Πέλλα Μαζί Συνεχίζουμε"
περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής προς μελέτη και εφαρμογή:
-Αναβάθμιση των υγειονομικών υποδομών του δήμου με σκοπό να συνεχιστεί η
απρόσκοπτη παροχή ποιοτικών ιατρικών υπηρεσιών. Παράλληλα, ως ιατρός γηριατρικής
όραμα μου είναι η δημιουργία ενός πρότυπου χώρου φιλοξενίας ηλικιωμένων ανθρώπων -
δημοτικό γηροκομείο.
-Σχεδιασμός και υλοποίηση παρεμβάσεων για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της
ευρύτερης κοινότητας σχετικά με θέματα ψυχικών νοσημάτων και δράσεις πρόληψης και
αντιμετώπισης αυτών.
-Παρακολούθηση των νηπίων που φοιτούν στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς με την
συνεργασία παιδίατρου. Ανάπτυξη σχεδίου με σκοπό την θωράκιση υγείας των παιδιών μας
και
ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων εργαζομένων.
-Ενίσχυση της επικουρικής πρωτοβάθμιας περίθαλψης υγείας στο Κέντρο Ανοικτής
Προστασίας Ηλικιωμένων του δήμου (ΚΑΠΗ) , όπως συνταγογράφηση φαρμάκων χρόνιων

πασχόντων.
-Υλοποίηση δράσεων για τη βελτίωση της υγείας , την πρόληψη ασθενειών και την εν γένει
καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
-Δημιουργία ενός πρότυπου δημοτικού ιατρείου έτσι ώστε άτομα με χαμηλό εισόδημα και
ευάλωτα στρώματα του πληθυσμού να έχουν την δυνατότητα παροχής φαρμάκων και
πρόληψης - αντιμετώπισης ασθενειών.
-Ανάπτυξη προγραμμάτων για την προώθηση του υγιεινού τρόπου ζωής
συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης για τη χρήση ναρκωτικών, της σεξουαλικής υγείας
αλλά και τον εθισμό
στο διαδίκτυο (internet) και τρόποι αντιμετώπισης αυτών.

Ζητώ την εμπιστοσύνη σας και να σταθείτε συνοδοιπόροι στο έργο που οραματίζομαι και
επιθυμώ.
Ζητώ την στήριξη σας, για να βοηθήσω κι εγώ με τις δυνάμεις μου στην ανοδική πορεία
του Δήμου μας.
Ζητώ την ψήφο σας για να μπορώ να διεκδικώ και να μάχομαι για όλα αυτά που πιστεύω
πως θα βελτιώσουν την καθημερινότητα μας, την καθημερινότητα του τόπου μας, του
τόπου που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας.

Σχόλια