αγροτικά προιόντα

αγροτικά προιόντα
5 Νοεμβρίου, 2007

αγροτικά προιόντα

Ο βουλευτής Πέλλας Ιορδάνης Τζαμτζής συναντήθηκε με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κοντό στις 29-10-2007 για το ζήτημα της ίδρυσης και λειτουργίας Δημοπρατηρίου νωπών και τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων στη Σκύδρα. Ο κ. Τζαμτζής κατέθεσε στον κ. Υπουργό επιστολή με αναλυτική και εμπεριστατωμένη πρόταση λειτουργίας ενός Δημοπρατηρίου, σύμφωνα με την εμπειρία της λειτουργίας παρόμοιων Δημοπρατηρίων από τις μεγάλες Συνεταιριστικές Οργανώσεις του εξωτερικού. Αναφέρθηκε ότι πριν από 8 χρόνια ο Δήμος Σκύδρας εκπόνησε μελέτες για ένα ολοκληρωμένο σύστημα οργάνωσης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων μέσα από ένα Δημοπρατήριο συνδεδεμένο μέσω των νέων τεχνολογιών με τις αγορές της Ελλάδας και της Ευρώπης. Τόνισε ότι η εμπορία των αγροτικών προϊόντων μέσω του Δημοπρατηρίου θα έχει ως αποτέλεσμα: Α) να πουλά ο παραγωγός στην καλύτερη τιμή Β) να επιδιώκει ο παραγωγός την καλύτερη ποιότητα Γ) να επιδιώκει ο παραγωγός την μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, τυποποιώντας ο ίδιος τα προϊόντα του Δ) να αποκτούν τα αγροτικά προϊόντα ‘’ονοματεπώνυμο’’ του παραγωγού που τα παράγει. Η δημοπρασία των προϊόντων κάθε παραγωγού μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο (40 δευτερόλεπτα με ρολόι) και η χρήση Η/Υ κατά τη διάρκεια κατάθεσης των προσφορών από τους αγοραστές, δίνει τη δυνατότητα τα ποιοτικά προϊόντα να πετυχαίνουν τις καλύτερες τιμές. Στην πρότασή του αναφέρει ότι στο φορέα υλοποίησης και λειτουργίας του Δημοπρατηρίου μπορούν να συμμετέχουν οι ομάδες παραγωγών, ο Δήμος, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και ιδιώτες. Η δημιουργία Δημοπρατηρίου στη Σκύδρα θα βοηθήσει πάρα πολύ τους αγρότες των Νομών Πέλλας και Ημαθίας, διότι βρίσκεται χωροταξικά στο μέσον των δύο Νομών, έχει τους απαιτούμενους χώρους και συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που εγγυώνται τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του. Θα δώσει δε, πολύ καλές προοπτικές στα προϊόντα που θα διακινούνται μέσω αυτού.

Σχόλια