Αλεξάνδρα Βαλέρα, Διατροφολόγος-Διαιτολόγος, Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Πέλλας

Αλεξάνδρα Βαλέρα, Διατροφολόγος-Διαιτολόγος, Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Πέλλας
31 Αυγούστου, 2023

Αλεξάνδρα Βαλέρα, Διατροφολόγος-Διαιτολόγος, Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Πέλλας

Αλεξάνδρα Βαλέρα, Διατροφολόγος-Διαιτολόγος, Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Πέλλας: Ποιότητα Ζωής

Πολλοί υποψήφιοι για τη Δημαρχία αναφέρονται στην έννοια της Ποιότητας Ζωής (QoL). Ποιος είναι όμως ο επιστημονικός ορισμός της Ποιότητας Ζωής;
Η ποιότητα ζωής είναι μια έννοια που στοχεύει στο να αποτυπώσει την ευημερία, είτε ενός πληθυσμού είτε ενός ατόμου, σε σχέση με τα θετικά όσο και τα αρνητικά στοιχεία στο σύνολο της ύπαρξής τους σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Οι παράγοντες ποιότητας ζωής που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ταυτόχρονα, λόγω πιθανών αντισταθμίσεων μεταξύ τους είναι οι εξής:
• Υλικές συνθήκες διαβίωσης (π.χ. εισόδημα και κατανάλωση)
• Αναψυχή και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.
• Οικονομική και σωματική ασφάλεια.
• Διακυβέρνηση και βασικά δικαιώματα.
• Φυσικό και έμβιο περιβάλλον.
Οι κύριοι δείκτες ποιότητας ζωής περιλαμβάνουν το εισόδημα και την εργασία, τη στέγαση, την εκπαίδευση, την ισορροπία μεταξύ ζωής και εργασίας, διαπροσωπικές σχέσεις, υποδομές και υπηρεσίες και πρόσβαση σε πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
Ο όρος ποιότητα ζωής είναι εγγενώς διφορούμενος, καθώς μπορεί να αναφέρεται τόσο στην εμπειρία που έχει ένα άτομο από τη ζωή του/της, όσο και στις συνθήκες διαβίωσης στις οποίες βρίσκονται τα άτομα. Ως εκ τούτου, η ποιότητα ζωής είναι εξαιρετικά υποκειμενική. Ενώ ένα άτομο μπορεί να ορίσει την ποιότητα ζωής σύμφωνα με τον πλούτο ή την ικανοποίηση από τη ζωή, ένα άλλο άτομο μπορεί να την ορίσει ως προς τις δυνατότητες (π.x. να έχει την ικανότητα να ζήσει μια καλή ζωή από άποψη συναισθηματικής και σωματικής ευεξίας).
Ένα άτομο με αναπηρία μπορεί να αναφέρει υψηλή ποιότητα ζωής ενώ ένα υγιές άτομο που έχασε πρόσφατα τη δουλειά του μπορεί να αναφέρει χαμηλή ποιότητα ζωής. Στο πεδίο της υγειονομικής περίθαλψης, η ποιότητα ζωής θεωρείται πολυδιάστατη, και περιλαμβάνει συναισθηματική, σωματική, υλική και κοινωνική ευημερία.
Έτσι, η ποιότητα ζωής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες ανάλογα με το άτομο, αλλά η πρόσβαση σε καλή υγειονομική περίθαλψη, καθαρή και ασφαλή στέγαση, υγιεινή διατροφή και εργασία που πληρώνεται, θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής κάποιου.
Η Αλεξάνδρα Βαλέρα είναι Πτυχιούχος Διαιτολογίας και Διατροφής από το ATEI Θεσσαλονίκης (Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας) και Τελειόφοιτος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διατροφή και Υγεία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ). Παράλληλα, εργάζεται σε Ερευνητικό Πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής του ΠΘ παρέχοντας συμβουλές σε θέματα Διατροφής στην διεξαγωγή Κλινικών Μελετών.

Σχόλια