Ανακοίνωση Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας ΠΚΜ για την παράταση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων των Δράσεων 4.1.1 και 4.1.3

Ανακοίνωση Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας ΠΚΜ για την παράταση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων των Δράσεων 4.1.1 και 4.1.3
9 Ιανουαρίου, 2024

Ανακοίνωση Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας ΠΚΜ για την παράταση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων των Δράσεων 4.1.1 και 4.1.3

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της  ανακοινώνει τη δημοσιοποίηση της 16ης τροποποίησης της αρ. 13158/2017 ΥΑ “Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020’’. Με την εν λόγω τροποποίηση δίνεται 6μηνη παράταση στη διάρκεια ολοκλήρωσης υλοποίησης των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων στην ΠΚΜ, ήτοι έως και 5 Αυγούστου 2024 για τα επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν με την αρ. 218000(666)/05.05.2020 Απόφαση της ΠΚΜ και έως 11 Φεβρουαρίου 2025 για τα επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν με την αρ. 629211(1985)/11.11.2020 Απόφαση της ΠΚΜ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις οικείες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Στη σχετική ανακοίνωση που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επισυνάπτεται η σχετική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

--
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ-ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Βασ. Όλγας 198
546 55 Θεσσαλονίκη

τηλ. 2313 319776, 2313 319817
fax. 2313 319891
E-mail: [email protected]
[email protected]

Σχόλια