ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΠΟΛΗ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΠΟΛΗ ΑΡΙΔΑΙΑΣ  ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
20 Φεβρουαρίου, 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΠΟΛΗ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης
Αλμωπίας, ενημερώνει τους κατοίκους της πόλης της
ΑΡΙΔΑΙΑΣ ότι διενεργήθηκαν δειγματοληψίες από διάφορα
σημεία του δικτύου ύδρευσης της πόλης (Κέντρο Υγείας
Αριδαίας, Γενικό Λύκειο Αριδαίας, κατάστημα «Μεταξύ μας»,
4 ο Δημοτικό Σχολείο). Το σύνολο των δειγμάτων που
εξετάστηκαν πληροί τους όρους της ευρωπαϊκής οδηγίας του
πόσιμου νερού ως προς τις μικροβιολογικές και χημικές
παραμέτρους του, εκτός του δείγματος του 4 ου Δημοτικού
Σχολείου όπου ανιχνεύθηκε παροδική αύξηση της
περιεκτικότητας του νερού σε αρσενικό (με όριο τα 10 μgr/l
μετρήθηκε περιεκτικότητα 16 μgr/l).
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε τους καταναλωτές
στην περιοχή του δυτικού περιφερειακού να μη
χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου ως πόσιμο μέχρι την
αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος και την
ανάρτηση νεότερης ανακοίνωσης από τη Δ.Ε.Υ.Α.
Αλμωπίας.

Σχόλια