ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
2 Απριλίου, 2015

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

O Δήμος Έδεσσας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχουν θέσει σε λειτουργία το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ του Δήμου Έδεσσας, στο οποίο προσφέρονται δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου, ζητούνται άμεσα προσφορές από συνεργεία ή άτομα που να μπορούν να εκδόσουν τιμολόγιο, ούτως ώστε να αναλάβουν: 1] την καθαριότητα των χώρων διδασκαλίας και διοίκησης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στην πλατεία Νέων Εργατικών κατοικιών στην περιοχή Σμαρέκα (σύμβαση έως και τις 30/6/2015) 2] τη συντήρηση υπολογιστών – δικτύου στο εργαστήριο πληροφορικής και στους χώρους διοίκησης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (πλατεία Νέων Εργατικών κατοικιών στην περιοχή Σμαρέκα) το γρηγορότερο δυνατό. Περισσότερες πληροφορίες: ΔΕΥΤΕΡΑ 6-7 μ.μ. , ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 10.30 π.μ.-13.30 π.μ. Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας ΚΔΒΜ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ: Δίτσου Μαρία, τηλ. 6932071906 (what'sup),e-mail ΚΔΒΜ: [email protected]  Δικτυακός τόπος: https://www.facebook.com/kdvmedessas Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

Σχόλια