ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΛΕΠ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTEREG IIIA/CARDS

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ  ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ  ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ  ΔΗΜΑΡΧΩΝ  ΑΡΙΔΑΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΡΙΛΕΠ  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  INTEREG IIIA/CARDS
23 Οκτωβρίου, 2008

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΛΕΠ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTEREG IIIA/CARDS

Στα πλαίσια του προγράμματος INTEREGIIIA/CARDS, ο Δήμος Αριδαίας ανέλαβε την υλοποίηση έργου με τίτλο «Οικοτουριστική Προσέγγιση της Ορεινής Ζώνης του Βόρα στην περιοχή του Δήμου Αριδαίας». Το πρόγραμμα , το οποίο στηρίζεται στη διακρατική συνεργασία μεταξύ Δήμων γειτονικών χωρών ,πραγματοποιείται από κοινού με το Δήμο Πρίλεπ της F.Y.R.O.M. Στόχος του προγράμματος είναι, πρώτον, η διαφημιστική προβολή του κάθε Δήμου στη χώρα του, μέσα από καταχωρήσεις σε επιλεγμένα έντυπα με μεγάλη κυκλοφορία και έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων και εντύπων. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η προβολή της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Αριδαίας, του απαράμιλλου φυσικού του πλούτου και όλων εκείνων των χαρακτηριστικών που τον έχουν κατατάξει τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στους πιο περιζήτητους τουριστικούς προορισμούς. Κατά δεύτερον, το πρόγραμμα στοχεύει στην κατασκευή υποδομών δασικής αναψυχής, στην προστασία και την ανάδειξη σημαντικών οικολογικά περιοχών, τη σήμανσή τους και την κατασκευή παρατηρητηρίου Άγριας Πανίδας. Στον τρίτο και τελικό στόχο του προγράμματος συγκαταλέγονται δράσεις οι οποίες αφορούν ταξίδια των εταίρων και συμμετοχή τους σε ενημερωτικές επισκέψεις εκατέρωθεν των συνόρων. Πράγματι, στις 3 Οκτωβρίου 2008 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Δήμο Αριδαίας από Αντιπροσωπεία του Δήμου Πρίλεπ και πιο συγκεκριμένα, από το Δήμαρχο του Πρίλεπ και τους συνεργάτες του. Ακολούθως, στις 13 Οκτωβρίου 2008, ανταποδίδοντας την επίσκεψη, ο Δήμαρχος Αριδαίας με τους συνεργάτες του, μετέβη στην πόλη του Πρίλεπ. Κατά τα συνάντηση που είχαν, οι δύο δήμαρχοι συζήτησαν εκτενώς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κάθε Δήμος, σε μια βάση συνεργασίας, με ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών. Επιπλέον, συζήτησαν το ενδεχόμενο περαιτέρω συνεργασίας τους, μέσω της ένταξης τους στο πρόγραμμα INTEREGIV, το οποίο αποσκοπεί στην τουριστική ανάπτυξη των Δήμων, την προσέλκυση τουριστών και τη συνακόλουθη αύξηση του εισοδήματος των κατοίκων των Δήμων.

Σχόλια