Απλήρωτοι οι εργαζόμενοι στην κατασκευαστική εταιρεία ΝΤΙ-ΕΣ

Απλήρωτοι οι εργαζόμενοι στην κατασκευαστική εταιρεία ΝΤΙ-ΕΣ
12 Μαρτίου, 2009

Απλήρωτοι οι εργαζόμενοι στην κατασκευαστική εταιρεία ΝΤΙ-ΕΣ

Σχόλια